biblioteca feminista
DRET A LA LLIBERTAT DRET A LA IGUALTAT DRET A LA IGUAL PROTECCIÓ DAVANT LA LLEI DRET A LA NO DISCRIMINACIÓ DRET A LA IGUALTAT SUBSTANTIVA DRET A LA SEGURETAT DRET A LA DIGNITAT DRET A LA LLIBERTAT D'ASSOCIACIÓ, REUNIÓ I AGRUPACIÓ DRET A LA PARTICIPACIÓ POLÍTICA DRETS ECONÒMICS DRETS SOCIALS DRETS CIVILS DRET A LA INTIMITAT DRET A LA MOBILITAT DRET A LA LLIBERTAT RELIGIOSA DRET AL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL [+] DRET A LA EDUCACIÓ/COEDUCACIÓ DRET A LA CULTURA, OCI I ESPORT DRET A LA INFORMACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA DRET A LA SALUT DRET AL PROPI COS DRET A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DRET A LA MATERNITAT DRET A UNA VIDA LLIURE DE VIOLÈNCIA DRET A LA VIDA DRET AL RESPECTE DE LES SEVES DIVERSITATS I NO DISCRIMINACIÓ [+] DRETS DE LES DONES EN CONTEXTOS ESPECÍFICS [+] DRET A L'HABITATGE DRET A L'ESPAI - VEURE TOT -
España: el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia.
Grup/Autor/a: Amnistia Internacional
Link: http://www.es.amnesty.org/campanas/no-mas-violencia-contra-las-mujeres/actua/espana-el-derecho-de-las-mujeres-y-las-ninas-a-una-vida-libre-de-violencia/

Any de publicació: 2009
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Violència vers les dones i nenes.
Informe se víctimas mortales por violencia doméstica y de género en el año 2008.
Grup/Autor/a: Servicios de Inspección del CGPJ
Link: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1235984750_informe_muertas_2008.pdf

Any de publicació: 2009
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: violència de gènere i violència domèstica
Informe sobre la Interrupción de la Gestación.
Grup/Autor/a: Comité Consultiu de Bioètica de Catalunya.

Any de publicació: 2009
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Generalitat de Catalunya. Departament de Salut.
Temes abordats: Interrupció de la Gestació
Las mujeres en cifras 1983-2008.
Grup/Autor/a: Instituto de la Mujer.
Link: http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Mujeres%20en%20cifras%201983_2008.pdf

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: España
Editorial: Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad).
Temes abordats: Demografía, vida familiar, educació, treball, salut, poder i presa de decisioes, violència i exclusió social.
De la protección de la maternidad a una legislación sobre el cuidado.
Grup/Autor/a: Noelia Igareda González

Any de publicació: 2009
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ministerio de Trabajo e inmigración.
Temes abordats: Maternitat
Video-conferència de la Professora Ana Rubio Castro.
Grup/Autor/a:

Any de publicació:
Lloc de publicació:
Temes abordats:
Descripció: http://www.youtube.com/watch?v=KRINQECqnww
Autonomía de las mujeres y seguridad urbana
Grup/Autor/a: María Naredo Molero

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dona i seguretat urbana.
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, núm. 17.
Grup/Autor/a: Institut Català de les Dones
Link: http://www.gencat.net/icdona/butlleti17.htm

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat 2008-2011.
Revista Unifem andina
Grup/Autor/a: Unifem ONU
Link: http://www.unifemandina.org/index2.php?id=6&id_art=15

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Quito
Temes abordats: Drets de les dones.
Descripció: Colección de revistas María María. Por el ejercicio pleno de los derechos y la ciudadanía de las mujeres.
Obstinada realidad, derechos pendientes.
Grup/Autor/a: Amnistía Internacional

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Informe sobre l'aplicació de la Llei integral contra la violència de gènere i la importància d'avaluar els seus efectes.
Evaluación de la aplicación de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre. Medidas de protección contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: Ministerio de Igualdad
Link: http://www.migualdad.es/

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Violència de gènere.
Butlletí de l'Institut Català de les Dones, núm. 15.
Grup/Autor/a: Institut Català de les Dones
Link: http://www.gencat.net/icdona/butlleti15.htm

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Violència masclista, immigració, mitjans de comunicació, formació, publicacions.
Descripció: Any Rodoreda; Centre de Documentació; Condol; CNDC; Dies internacionals; Europa; Formació; Immigració; Nacions Unides; Publicacions; Recerca; Sexisme als mitjans de comunicació; Subvencions; Trobada de Centres de Documentació; Violència masclista.
Feminismo, género y patriarcado.
Grup/Autor/a: Alda Facio
Link: http://justiciaygenero.org/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Justicia y Género
Temes abordats: Feminisme i gènere.
Presupuestos públicos y género en América Latina y el Caribe.
Grup/Autor/a: UNFPA, UNIFEM, GTZ
Link: http://www.presupuestoygenero.net/

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: America llatina
Temes abordats: Pressupostos amb perspectiva de gènere.
Descripció: Plataforma de gestió de coneixement i intercanvi.
Presupuestos públicos en clave de género.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://ppcg.infopolis.es/default.cfm

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Bilbao
Editorial: Emakunde, Infopolis
Temes abordats: Pressupostos amb perspectiva de gènere.
Descripció: Pàgina web per cercar informació sobre polítiques pressupostàries; mètodes per a analitzar i integrar el gènere en les polítiques pressupostàries; iniciatives i experiències; autores/es, bibliografia, etc.
Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos.
Grup/Autor/a: Junta de Andalucía

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Sevilla
Temes abordats: Pressupostos amb perspectiva de gènere.
Descripció: Conferències andaluses d'economia i pressupostos en clau de gènere; informes d'avaluació d'impacte de gènere en el pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia; documentació i biliografia sobre economia i pressupostos en clau de gènere
Guia sindical sobre l'aplicació de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes.
Grup/Autor/a: Carme López Peral, Maria Martínez Iglesias

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 9, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Igualtat entre els sexes; dret i legislació.
La notificación en el ámbito administrativo.
Grup/Autor/a: María José Hierro Romero

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: La Ley
Temes abordats: Selecció de jurisprudència i legislació en matèria de notificació en l'àmbit administratiu.
Centro de Recursos Mujeres y Ciudad.
Grup/Autor/a: Centro Eurolatinoamericano Mujeres y Ciudad
Link: http://urbal.diba.cat/mujeresyciudad/

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones i participació política. Lideratge.
Descripció: El "Centro de Recursos Mujeres y Ciudad" és un portal dirigit a recolzar i promoure el lideratge femení en les institucions polítiques locals i el desenvolupament d'iniciatives que integrin la perspectiva de gènere en els municipis, a través de la recopilació, organització, documentació i difusió de materials de divers tipus (projectes, marcs legals, manuals de gestió i formació en gènere, diagnòstics, etc.)
Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas. La igualdad de Género.
Grup/Autor/a: Federación Internacional de Mujeres de Carreras Jurídicas
Link: hppt://www.fifcj-ifwlc.net

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Lisboa
Temes abordats: Dret a la igualtat. Dret i violència de gènere.
Descripció: IV Série nº 421, Marzo 2008.
Inmigrantes: ¿invasores o ciudadanos? Tópicos y realidades sobre la inmigración.
Grup/Autor/a: Servicio Jesuita a Migrantes
Link: http://www.fespinal.com

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Cristianisme i Justícia
Temes abordats: Dret i migració. Tòpics i realitats.
Presentación de una querella ante la Audiencia Nacional por el delito de "tortura" sufrido por una ciudadana española, a manos de autoridades policiales de México.
Grup/Autor/a: Women's Link Worlwide
Link: http://www.womenslinkworldwide.org/pdf_press/es_press_kit_20080125_universal.pdf

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dret a una vida lliure de violència.
Carta de Caritas-Europa.
Grup/Autor/a: Caritas-Europa

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Brussel.les
Temes abordats: Dret i migració.
Descripció: Carta de Caritas-Europa al president de la Comissió, del Parlament Europeu, i del Consell d'Europa sobre la proposta de Directiva de devolució d'immigrants irregulars amb detenció de fins a 18 mesos.
¿Mejor no saberlo? Opciones para cuando no estás seguro de tu situación respecto al VIH.
Grup/Autor/a: Stop Sida

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: VIH. Opcions per fer la prova, on dirigir-se, opcions per saber amb certesa quina és la situació respecte el VIH.
En tus prácticas sexuales tú escoges la seguridad que quieres tener.
Grup/Autor/a: Stop Sida
Link: http://www.stopsida.org/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones lesbianes i enfermetats de transmissió sexual.
Descripció: Guia dirigida a dones lesbianes on es fa un repàs de les enfermetats de transmissió sexual i es dóna informació per a viure el sexe d'una forma més segura.
Violencia de género y violencia doméstica.
Grup/Autor/a: Eduardo Ramón Ribas

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Violència de gènere.
Problemas de integración laboral de la mujer.
Grup/Autor/a: Beatriz Agra Viforcos, Juan José Fernández Domínguez, Susana Rodríguez Escanciano,
Link: http://www.madrid.org

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Comunidad de Madrid
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: Reflexió sobre la necessitat de racionalitzar els horaris laborals, d'ocio i escolars que ens aproximen als paràmetres del nostre entorn europeu. Aquest treball guanyà l'accèssit del IV Premio Aequitas d'Investigación Jurídica.
Tratamiento de la violencia de género respecto de la mujer inmigrante.
Grup/Autor/a: Raquel Castillejo Manzanares

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: La Ley
Temes abordats: Dones migrants i violència de gènere.
The life of women and men in Europe. A statistical portrait.
Grup/Autor/a: European Comission

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Luxemburg
Editorial: Col. Statistical books
Temes abordats: Indicadors del dret a la igualtat.
Sin feminismo otro mundo no es posible.
Grup/Autor/a: Alda Facio

Any de publicació:
Lloc de publicació:
Temes abordats: Moviment feminista.
Economía e igualdad de género: retos de la Hacienda Pública en el siglo XXI.
Grup/Autor/a: María Pazos Morán (Dir.)
Link: http://www.ief.es/Investigacion/Temas/Genero.htm

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Col. Estudios de Hacienda Pública, Instituto de Estudios Fiscales
Temes abordats: Economia i gènere.
Descripció: Documents adjunts: el text del llibre i document de síntesi.
Por qué las inmigrantes no trabajan. Breve crítica feminista al derecho de extranjeria.
Grup/Autor/a: Ruth Mestre i Mestre

Any de publicació:
Lloc de publicació:
Temes abordats: Drets de les dones migrants.
Pla estratègic sobre els usos i la gestió dels temps a la vida quotidiana.
Grup/Autor/a: Departament d'Acció Social i Ciutadania. Generalitat de Catalunya.

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Generalitat de Catalunya.
Temes abordats: Usos del temps.
Guia per a l'ús no sexista del llenguatge a la UAB.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Universitat Autònoma de Barcelona.
Editorial: Servei de llengües de la UAB.
Temes abordats: Llenguatge no sexista.
Boletín informativo del Convenio de Género y Desarrollo en Centroamérica.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: La Molotera, nº 3, Enero 2008.
Temes abordats: Gènere i cooperació al desenvolupament.
Descripció: "El Convenio de Género y Desarrollo en Centroamérica es un programa de cuatro años que tiene como objetivo fortalecer las capacidades de incidencia política de las organizaciones de mujeres en el marco de la agenda de integración regional centroamericana, a través de la participación política, la promoción de los derechos económicos y sociales y la lucha contra la violencia hacia las mujeres".
Boletín: "A dos años de Atenco".
Grup/Autor/a: Atenco Somos Todas
Link: www.justiciaparaatenco.blogspot.com

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: San Salvador Atenco (México)
Temes abordats: Dret a una vida lliure de tortura.
Pronunciamiento de La Garrucha Militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Vía Campesina.
Grup/Autor/a: La Garrucha Militantes de la Marcha Mundial de las Mujeres y de la Vía Campesina.

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mèxic
Temes abordats: Dones i món rural.
Informe sobre "Els drets humans dels immigrants irregulars", elaborat pel Comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa, presentat a Estrasburg el 17 de desembre de 2007.
Grup/Autor/a: Comissionat de Drets Humans del Consell d'Europa

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Estrasburg
Temes abordats: Drets humans dels immigrants.
La Ley de Igualdad incrementa la presencia femenina en la política local.
Grup/Autor/a: FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias)

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Presència femenina a la política local.
Boletín estadístico. Contra la violencia de género. Diciembre 2007.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Anàlisi de les diferents magnituds que que determinen el reconeixement del maltractament per part de parella o ex-parella.
Recull temàtic de planejament urbanístic.
Grup/Autor/a: Insitut Català de les dones

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Dona i urbanisme
Descripció: S’inclouen documents en diferents tipologies: monografies, estudis, informes, articles de revista, audiovisuals i recursos electrònics, entre d’altres, amb un comentari informatiu sobre cadascun dels documents ressenyats sobre planejament urbanístic des d'una perspectiva de gènere.
Comunicat de la Xarxa de Dones per la Salut en contra de les detencions que hi ha hagut a les clíniques on es realitzaven avortaments.
Grup/Autor/a: Xarxa de Dones per la Salut

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Comunicat en contra de les detencions a les clíniques on es realitzaven avortaments.
Descripció: Nota de premsa. Barcelona, 27 de novembre de 2007.
Comunicado de la Coordinadora de Organizaciones Feministas.
Grup/Autor/a: Coordinadora d'Organitzacions Feministes

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Comunicat davant l'alarma social creada a partir de la detenció de diverses persones a clíniques de Barcelona, on pressumptament es realitzaven avortaments il.legals.
Descripció: Comunicat de premsa, de 27 de novembre de 2007.
Manifest institucional amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la violència vers les dones.
Grup/Autor/a: Ajuntament de Barcelona
Link: http://cird.bcan.es/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Manifest contra la violència vers les dones.
Descripció: Manifest amb motiu de la celebració del Dia Internacional contra la violència vers les dones, el dia 25 de novembre de 2007 on s'expressa que és viable, i per tant necessari, avançar cap a escenaris que ens ajudin a configurar una Catalunya i una Barcelona lliure de violència de gènere.
Les violències ens aïllen, enllacem-nos.
Grup/Autor/a: Xarxa de Dones per la no violència, Ca la Dona
Link: http://www.caladona.org/index.php/?p=337

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Violència de gènere.
Descripció: Manifest de 25 de novembre de 2007, dia internacional de la no violència contra les dones.
Avancem vers l'eradicació de la violència masclista.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, ICD, Diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques
Link: http://www.gencat.net/icdona/manifest07.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Manifest contra la violència de gènere.
Descripció: Manifest de 25 de novembre de 2007, dia internacional contra la violència vers les dones.
Informe de Amnistía Internacional.
Grup/Autor/a: Amnistía Internacional
Link: http://www.es.amnesty.org

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Detecció de la violència de gènere i atenció a les víctimes en l'àmbit sanitari espanyol.
Manifest amb motiu de la celebració del 25 de novembre: dia contra la violència de gènere.
Grup/Autor/a: UGT de Catalunya
Link: http://www.ugtcatalunya.com/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Per una societat lliure de violència vers les dones.
La situación laboral y de vivienda, determinantes en la salud del inmigrante.
Grup/Autor/a: semFYC

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Valladolid
Temes abordats: Immigrants, dret a la salut, drets laborals i dret a l'habitatge.
Descripció: Anàlisi de l'evolució de l'atenció primària a immigrants, en el XXVII Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC).
Discurs de Michelle Bachelet. Cerimònia inaugural de la XVII Cimera iberoamericana.
Grup/Autor/a: Michelle Bachelet
Link: http://www.sernam.gov.cl/publico/noticia.php?not=800

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Xile
Temes abordats: Cohesió social, justícia social, societats més equitatives i més lliures, igualtat de drets i d'oportunitats.
Descripció: Discurs de la Presidenta xilena Michelle Bachelet amb motiu de la Inaguració de la XVII Cimera Iberoamericana. Expressà que un dels grans desafiaments d'aquestes reunions és aconseguir que, a través del treball constant que es realitza en elles, s'aconsegueixi "una Iberoamèrica dinàmica i pròspera, on tots els seus fills vulguin i puguin viure en ella sense temor i amb plena dignitat".
Informe sobre la situación de la integración social de los inmigrantes y refugiados en 2007.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Foro para la integración social de los inmigrantes

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Migració i integració social.
Descripció: Aprovat en Ple Ordinari de 8 de novembre de 2007.
Guia de recomanacions de VIH i maternitat.
Grup/Autor/a: AIDSinfo
Link: http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/PerinatalGL.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: USA
Temes abordats: VIH i maternitat.
Descripció: Public Health Service Task Force Recommendations for Use of Antiretroviral Drugs in Pregnant HIV-Infected Women for Maternal Health and Interventions to Reduce Perinatal HIV Transmission in the United States - November 2, 2007. Amb data de 2 de novembre de 2007 s'ha publicat una nova actualizació de les "Guies americanes per l'ús d'antirretrovirals a embarassades i prevenció de la transmissió materno-fetal".
Incorporamos el lila al currículo educativo. Las mujeres también cuentan.
Grup/Autor/a: Federación de Enseñanza de CCOO, Secretaría de la Mujer

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Coeducació. Usos del temps. Visibilitat de les dones en el món de l'art. Les dones i el llenguatge.
Descripció: VI Encuentros de las Secretarías de la Mujer, 16, 17 y 18 de mayo de 2007, Madrid.
Más riesgos y menos protección. Mujeres inmigrantes en España frente a la violencia de género.
Grup/Autor/a: Amnistía Internacional
Link: http://www.amnistiacatalunya.org/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Informe d'Amnistía Internacional sobre dones immigrants irregulars a Espanya i violència de gènere.
La violencia contra las mujeres.
Grup/Autor/a: Emakunde
Link: http://www.emakunde.es/indice_c.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Euskadi
Temes abordats: Violència de gènere.
Les dones i el treball a Catalunya. Mites i certeses.
Grup/Autor/a: Pilar Carrasquer, Sònia Parella, Carolina Recio, Teresa Torns
Link: http://www.gencat.net/icdona/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Estudis, 2, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones i treball.
Sobre la justicia, el feminismo y las mujeres.
Grup/Autor/a: Nancy Fraser
Link: http://www.cimacnoticias.com/site/07103005-Sobre-la-justicia.30862.0.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mèxic D.F.
Editorial: Cimacnoticias. Periodismo con perspectiva de género
Temes abordats: Dret i gènere.
Descripció: Entrevista amb Nancy Fraser. Per Sònia Arribas i Ramón del Castillo.
Documento de conclusiones. Jornadas "Orientación e identidad sexual en el ámbito laboral: un asunto sindical".
Grup/Autor/a: CCOO de Castilla y León, Fundación Triángulo

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Valladolid
Temes abordats: Dret a la identitat sexual.
Descripció: Valladolid, 20 y 21 de octubre de 2007.
Por qué Europa debe actuar ya para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio en materia de salud.
Grup/Autor/a:

Any de publicació:
Lloc de publicació:
Temes abordats:
Descripció: Informe presentat a la Sala de Juntas del Círculo de Bellas Artes (Madrid), el 15 d'octubre de 2007.
Montar-s'ho en positiu.
Grup/Autor/a: Grup de treball sobre tractaments del VIH
Link: http://gtt-vih.org/aprende/publicaciones

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ministerio de Sanidad y Consumo
Temes abordats: Salut sexual.
Descripció: Guia de salut sexual per a persones que viuen amb el VIH.
¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres? Algunas respuestas desde un discurso feminista crítico.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu
Link: http://www.indret.com

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: InDret Revista para el análisis del derecho
Temes abordats: Dret penal i violència contra les dones.
ICEV. Revista d´estudis de la violència.
Grup/Autor/a: Institut Català d'Estudis de la Violència
Link: http://www.icev.cat/revistaviolencia_3.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Violència de gènere.
Memoria social MRW, 2006.
Grup/Autor/a: Fundación Empresa y Sociedad
Link: http://www.mrw.es/comuns/memoria/mem2006.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Organització i estratègia, clients i serveis, empleats, activitats d'acció social.
La valoración del daño en las víctimas de la violencia de género.
Grup/Autor/a: (Coords.) Miguel Lorente Acosta, Paloma Marín López
Link: http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General del Poder Judicial
Temes abordats: Valoració del danys en les víctimes de violència de gènere.
Descripció: Conclusions aprovades al curs de formació contínua del CGPJ celebrat els dies 10 a 12 de setembre de 2007.
Boletín estadístico. Contra la violencia de género. Septiembre de 2007.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.mtas.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dades de les mesures de protecció judicial dicatdes a favor de les dones que pateixen violència de gènere.
Gender Violence Effects Indicators. Marc teòric i metodològic.
Grup/Autor/a: Mar Camarasa, Daniela Heim
Link: http://www.surt.org

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: SURT. Associació de Dones per la Inserció Laboral
Temes abordats: Indicadors d'efectes de la violència de gènere.
Descripció: L’objectiu del projecte GVEI (Gender Violence Effects Indicators (Indicadors dels Efectes de la Violència de Gènere) és dissenyar indicadors socials per mesurar els efectes de la violència de gènere sobre la vida de les dones, partint de la hipòtesi que els indicadors de violència de gènere actuals no presten atenció als efectes que aquesta violència té sobre la seva vida quotidiana.
Evaluación de los Servicios Sociales en materia de Maltrato Doméstico contra las Mujeres.
Grup/Autor/a: Emakunde
Link: http://www.emakunde.es/indice_c.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Euskadi
Temes abordats: Violència de gènere.
Informe anual del Observatorio estatal de violencia de género.
Grup/Autor/a: Observatorio estatal de violencia de género
Link: http://www.el-refugioesjo.net/maltrato/informe-anual-observarorio.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Magnitud i anàlisi del fenomen. Efectivitat de les mesures. Propostes d'actuació.
Descripció: Als efectes de donar compliment al mandat legal que conté l'article 30 de la Llei integral, l'Observatori estatal de violència sobre la dona emet el seu primer Informe anual sobre l'evolució de la violència de gènere i de l'efectivitat de les mesures acordades per a la protecció de les víctimes, incloent propostes d'actuació que, en el seu cas, poden conduir a reformes legals, amb l'objectiu de garantir el màxim nivell de tutela per a les dones.
Informe de Amnistía Internacional. Dos años de Ley Integral contra la Violencia de Género.
Grup/Autor/a: Amnistía Internacional
Link: http://www.es.amnesty.org

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Anàlisi dels dos anys de recorregut de la Llei integral contra la violència de gènere.
Boletín estadístico. Contra la violencia de género. Junio 2007.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.mtas.es/mujer/mujeres/estud_inves/index.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Sistema d'indicadors i variables sobre violència de gènere. Víctimes mortals per violència de gènere.
Descripció: Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre las mujeres.
La igualdad substantiva. Un paradigma emergente en la ciencia jurídica.
Grup/Autor/a: Alda Facio

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Cuba
Temes abordats: Igualtat substantiva.
Leyes sobre aborto en el mundo.
Grup/Autor/a: Center for Reproductive Rights
Link: http://www.reproderechos.org

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mundial
Temes abordats: Drets reproductius i les seves lleis.
La Generalitat dóna suport a les reivindicacions de les dones gitanes a Catalunya.
Grup/Autor/a: Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
Link: http://www.gencat.net/icdona/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones gitanes.
Descripció: Comunicat de premsa. Barcelona, 5 d'abril de 2007.
Introducció de la perspectiva de gènere en els processos de participació ciutadana.
Grup/Autor/a: Glòria Solsona Gilabert
Link: http://www.diba.cat/flordemaig/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Direcció de serveis de participació ciutadana.
Temes abordats: Participació ciutadana.
Monogràfic: cooperació, ONGD i equitat de gènere.
Grup/Autor/a: Federació catalana d'ONG per al desenvolupament

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Diagnòstic de gènere a les ONGD catalanes; gènere i feminisme; equitat de gènere i bones intencions; violència de gènere al tercer sector? canvis proequitat; recursos sobre gènere.
Descripció: A: La Magalla, Butlletí, abril 2007.
Esports, dones i llengua. 3. Manuals d'aprenentatge.
Grup/Autor/a: Eulàlia Lledó (ed.), Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Link: http://www.ufec.cat/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport
Temes abordats: Sexisme en el llenguatge, diferències entre sexes en l'esport i en la llengua catalana.
Descripció: Col·lecció que proposa solucions i redaccions alternatives per paliar les mancances i les absències de les dones en la llengua.
Esports, dones i llengua. 2. Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius.
Grup/Autor/a: Eulàlia Lledó (ed.), Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Link: http://www.ufec.cat/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport
Temes abordats: Sexisme en el llenguatge, diferències entre sexes en l'esport i en la llengua catalana.
Descripció: Col·lecció que proposa solucions i redaccions alternatives per paliar les mancances i les absències de les dones en la llengua.
Datos de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, por Comunidades Autónomas, primer trimestre de 2007.
Grup/Autor/a: Observatorio contra la violencia doméstica
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General del Poder Judicial
Temes abordats: Dades sobre denúncies, renúncies, incompliments, relació, qui ha presentat la denúncia.
Datos de los procedimientos penales incoados y órdenes de protección solicitadas a los juzgados de violencia sobre la mujer desde su entrada en funcionamiento a 31 de marzo de 2007.
Grup/Autor/a: Observatorio contra la violencia doméstica
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General de Poder Judicial
Temes abordats: Dades dels jutjats de violència sobre la dona.
Datos de denuncias y procedimientos penales y civiles registrados y órdenes de protección solicitadas a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, el primer trimestre de 2007.
Grup/Autor/a: Observatorio contra la violencia doméstica
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General del Poder Judicial
Temes abordats: Dades sobre denúncies rebudes, procediments penals i civils i ordres de protecció sol.licitades.
Aspectes laborals i de seguretat social a la llei orgànica per la igualtat efectiva entre dones i homes.
Grup/Autor/a: CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO)

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: CC.OO.
Temes abordats: Llei orgànica per la igualtat efectiva, aspectes laborals i de seguretat social.
Descripció: Nota informativa de CERES (Centre d’Estudis i Recerca Sindical de CCOO). Text que dóna a conèixer les novetats que la nova Llei orgànica introdueix en relació amb aspectes com la conciliació laboral, l'assetjament sexual, els acomiadaments nuls, etc.
Dia Internacional de les Dones 2007.
Grup/Autor/a: Encarna Bodelón, Marisa Fernández
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 11, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones i dret.
Descripció: Aquesta publicació recull la conferència 'El dret i les dones', a càrrec de Marisa Fernández i Encarna Bodelón, de l'Associació de Dones Juristes.
Boletín estadístico. Contra la violencia de género. Marzo 2007.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.mtas.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Catàleg de mesures urgents i Pla nacional de sensibilització i prevenció de la violència de gènere. III Macroenquesta.
Descripció: Delegación especial del Gobierno contra la violencia sobre las mujeres.
Esports, dones i llengua. 1. Estatuts: un model.
Grup/Autor/a: Eulàlia Lledó (ed.), Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Link: http://www.ufec.cat/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Unió de Federacions Esportives de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Consell Català de l’Esport
Temes abordats: Sexisme en el llenguatge, diferències entre sexes en l'esport i en la llengua catalana.
Descripció: Col·lecció que proposa solucions i redaccions alternatives per paliar les mancances i les absències de les dones en la llengua.
Obstacles i dificultats de la reubicació de treballadores sexuals al mercat laboral. Informe d'investigació. Primera part: prostitució i exclusió social.
Grup/Autor/a: Daniela Heim (SURT)

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Prostitució i exclusió social.
La conquesta de la llibertat de les dones. Història d'un compromís amb la planificació familiar.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: El Prat de Llobregat
Editorial: Ajuntament del Prat de Llobregat
Temes abordats: Planificació familiar.
Descripció: "El dret a decidir sobre el propi cos és una de les conquestes més importants de les dones en el seu camí cap a la plena llibertat. La consecució d'aquest dret ha estat possible gràcies a la lluita de dones com Maruja Pelegrín i Carmina Balaguer, que l'any 1977 van fundar el primer centre de planificació familiar al Prat de Llobregat, una experiència pionera a Catalunya i a tot l'Estat".
Mecanismes de protecció davant la violència de gènere.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Mecanismes de protecció davant la violència de gènere. Polítiques d'igualtat i no discriminació al treball.
Descripció: Regulació de les polítiques d'igualtat i no discriminació per raó de sexe i de la conciliació de la vida laboral i familiar en els convenis col·lectius vigents publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya entre l'1 de maig de 2001 i el 28 de febrer de 2007.
Europe's abortion rules.
Grup/Autor/a: United Nations, the International Planned Parenthood Federation
Link: http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6235557.stm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Londres
Editorial: BBC
Temes abordats: Lleis sobre avortament a Europa.
Descripció: Document publicat per la BBC en la seva versió digital, el 12 de febrer de 2007. Fonts: United Nations i the International Planned Parenthood Federation.
Implicación de los hombres en igualdad en el equilibrio entre vida familiar y laboral. Guía para las organizaciones.
Grup/Autor/a: Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (Organització promotora)
Link: http://www.ugt.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Rennes
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar. Decàleg per a les organitzacions i empreses. Recomanacions.
Descripció: Publicació final del Projecte All Together. Ha estat cofinançada per la Unitat d'Igualtat d'Oportunitats de la Direcció General de Treball i Assumptes Socials de la Comissió Europea. Rennes, febrer de 2007.
Guía de buenas prácticas para la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Grup/Autor/a: UGT
Link: http://www.ugt.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Comisión Ejecutiva Confederal
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: Proyecto Europeo: "reconciliation of work, family and private life" VS/2005/0446.
Aspectos a considerar para la elaboración de leyes sobre el aborto.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproderechos.org

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Dret al propi cos.
Hacia una nueva interpretación de los delitos relacionados con la explotación sexual.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Explotació sexual.
Descripció: A: José Miguel Zugaldía Espinar, Esteban Juan Pérez Alonso (coord.), "El derecho penal ante el fenómeno de la inmigración", Tirant lo Blanch, 2007.
Conflicte armat a Sierra Leona.
Grup/Autor/a: REDRESS, Seeking Reparation for Torture Survivors

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Londres
Temes abordats: Conflicte armat a Sierra Leona.
Criterios para la adaptación del lenguaje administrativo a la realidad social.
Grup/Autor/a: Consejo General del Poder Judicial
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Discriminació sexual, llenguatge administratiu.
Avaluació i predicció del risc de reincidència en agressors sexuals.
Grup/Autor/a: Marian Martínez, Meritxell Pérez, Santiago Redondo
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Predicció del risc de reincidència dels agressors sexuals.
La trata de mujeres para explotación sexual.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Tracta de dones.
Descripció: A: Prostitución y trata: marco jurídico y régimen de derechos, (Coord.) Rosario Serra Cristóbal, Tirant lo Blanch, 2007.
Néixer dona a Xina.
Grup/Autor/a: Xinran Xue

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Planeta
Temes abordats: Un revelador testimoni sobre el dia a dia de les dones a Xina.
El miedo a la modernidad.
Grup/Autor/a: Fatima Mernissi

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
Temes abordats:
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización (vol. I). De la Ilustración al segundo sexo (2a ed.).
Grup/Autor/a: Celia Amorós, Ana de Miguel

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Minerva Ediciones, S.A.
Temes abordats: Teoria feminista, Il.lustració i globalització.
Salut mental i execució penal.
Grup/Autor/a: Manel Capdevila, Marta Ferrer
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Salut mental i execució penal.
Conciliació i nous usos del temps.
Grup/Autor/a: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 8, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Conciliació i ús del temps.
Descripció: Aquesta publicació vol ser una eina més en la recerca de noves propostes per tal d'impulsar la corresponsabilitat i el repartiment dels temps i els treballs com a elements imprescindibles per avançar cap a una societat autènticament democràtica, justa i equitativa.
Emprenedores com jo.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball, ANEM (Assessorament a Noves Emprenedores)
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización (vol.2). Del feminismo liberal a la posmodernidad.
Grup/Autor/a: Celia Amorós, Ana de Miguel

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Minerva Ediciones, S.A.
Temes abordats: Teoria feminista, Il.lustració i globalització.
Red española de desarrollo rural.
Grup/Autor/a: Red española de desarrollo rural
Link: http://www.redr.es/noticias/?c=10&n=&a=

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Desenvolupament rural.
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De los debates sobre el género al multiculturalismo (2a ed.).
Grup/Autor/a: Celia Amorós, Ana de Miguel

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Minerva Ediciones, S.A.
Temes abordats: Teoria feminista, Il.lustració i globalització.
Drets de ciutadania per a treballadores i treballadors del sexe.
Grup/Autor/a: Magdalena López, Ruth Mestre

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Drets de ciutadania per a dones i homes que exerceixen la prostitució.
Anàlisi de les variables relacionades amb la reincidència dels agressors sexuals a Catalunya.
Grup/Autor/a: César García, Carles Soler
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Estudi de les variables relacionades amb la reincidència dels agressors sexuals.
Adapatació de la S.A.R.A. Avaluació del risc de violència de parella.
Grup/Autor/a: Antonio Andrés, Sandra López
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Avaluació del risc de violència de parella.
L'atenció a les víctimes de violència de gènere: un estudi de les variables rellevants per a la intervenció psicosocial.
Grup/Autor/a: Rosa M. Pérez, Anarbella Sánchez, Sandra Subarroca
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzad, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Estudi de les variables per a la intervenció psicosocial de les víctimes de violència de gènere.
Dirigir en femenino.
Grup/Autor/a: Anna Mercadé

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Gestión 2000
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
L'impacte penal i penitenciari de la violència de gènere a Catalunya.
Grup/Autor/a: Associació Institut Genus
Link: http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.
Temes abordats: Impacte penal i penitenciari de la violència de gènere.
Reconeixements genèrics del dret a la igualtat i/o no discriminació en convenis col.lectius a Catalunya.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat i no discriminació als convenis col.lectius.
Estadístiques sota sospita. Proposta de nous indicadors des de l'experiència femenina.
Grup/Autor/a: Cristina Carrasco
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 7, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Nous indicadors sobre la situació de les dones.
Descripció: Aquest estudi, coordinat per Cristina Carrasco, tracta sobre l'elaboració d'un sistema d'indicadors sobre la situació de les dones en determinades àrees específiques des d'una perspectiva no androcèntrica. També inclou el desenvolupament dels indicadors, acompanyat d'una reflexió sobre el sentit que tenen.
Informe Trabajo sexual en Cataluña 2007.
Grup/Autor/a: Gemma Nicolás Lazo

Any de publicació:
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Pendent de publicació
Temes abordats: Treball sexual.
Descripció: Informe sobre el treball sexual a Catalunya. Conté un anàlisi arran de la vigència de l' Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic de Barcelona de gener de 2006 i sentències rellevants en la matèria.
Una aproximación a los contenidos laborales y de Seguridad Social de la Ley Orgánica sobre igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Grup/Autor/a: Carolina Gala Durán

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Llei Orgànica sobre igualtat efectiva de dones i homes, continguts laborals i de seguretat social.
Conflictos armados y violencia sexual contra las mujeres.
Grup/Autor/a: María Julia Moreyra

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Argentina
Editorial: Editores del Puerto
Temes abordats: Violència sexual contra les dones, conflictes armats.
Madres en prisión. Historia de las cárceles de mujeres a través de su vertiente maternal.
Grup/Autor/a: Concepción Yagüe

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Granada
Editorial: Comares
Temes abordats: Mares a la presó.
Inclusió de les persones amb discapacitat. Estratègia europea d'igualtat d'oportunitats.
Grup/Autor/a: Comissió Europea

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Unió Europea
Temes abordats: Igualtats d'oportunitats, persones no estàndards.
GenderStats.
Grup/Autor/a: Banc Mundial
Link: http://web.worldbank.org/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mundial
Temes abordats: Indicadors de gènere.
Descripció: Base de dades electrònica d'estadístiques i indicadors de gènere.
Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
Grup/Autor/a: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció rural
Link: http://www.gencat.net/darp/c/serveis/dones/dones02.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Dones en l'àmbit rural.
Directori dels programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva a Catalunya.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya
Link: http://www.gencat.net

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Programes d'atenció a la salut sexual i reproductiva.
La promoción de la igualdad de género en la cooperación española.
Grup/Autor/a: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)
Link: http://www.aeci.es/03coop/4program_coop/genero/1politica/index.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación
Temes abordats: Igualtat de gènere i cooperació.
Una aproximació a la nova regulació proposada en el marc de la pensió de viudetat.
Grup/Autor/a: Carolina Gala

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat Pompeu Fabra
Temes abordats: Nova regulació de la pensió de viudetat.
Descripció: A: Revista IUSLabor, núm.1, 2007.
Regulació de clàusules d'acció positiva.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Acció positiva.
"Ni príncipes ni perdices". Set històries de dones que diuen prou.
Grup/Autor/a: Tamaia

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció La mirada esfèrica.
Temes abordats: Violència sexista. Experiències personals.
Descripció: Recopilació de set contes que ens mostra la diversitat de percepcions i sentiments d'un grup de dones que han dit prou a la violència sexista. I ho fan parlant des del cor, compartint la realitat de les seves vivències plenes d'emocions i descobriments, des del coratge que dóna haver realitzat un procés de recuperació personal, costós i difícil.
Declaracions d'igualtat i/o no discriminació en matèria salarial.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat i no discriminació salarial.
Creació d'organismes específics en matèria d'igualtat i/o no discriminació.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Creació d'organismes en matèria d'igualtat i no discriminació al treball.
Clàusules d'igualtat i/o no discriminació en relació a l'ingrés a l'empresa, l'enquadrament professional o la valoració dels llocs de treball.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat i no discriminació en l'ingrés a les empreses, valoració dels llocs de treball.
Clàusules d'igualtat i/o no discriminació en relació a la formació contínua.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat i no discriminació en la formació en el treball.
Democràcia inacabada? Dones i homes: igualtats, desigualtats i diferències en la participació.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Fundació Nous Horitzons
Temes abordats: Dret a la participació.
Descripció: A: Nous horitzons, núm. 186, Barcelona, 2007.
La salud en las mujeres inmigrantes.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.mtas.es/migraciones/Integracion/anio_europeo_igualdad_oportunidades.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dones immigrants i salut.
Clàusules d'igualtat i/o no discriminació en la regulació de la promoció en el treball.
Grup/Autor/a: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball
Link: http://www.gencat.cat/treball/ambits/relacions_laborals/convenis/index.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat i no discriminació en la promoció en el treball.
Encuesta de calidad de vida en el trabajo, 2006.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.mtas.es/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Satisfacció al treball, formació acadèmica i formació contínua, mobilitat laboral i geogràfica, conciliació de la vida laboral i familiar.
Las mujeres en la dirección de las empresas.
Grup/Autor/a: Pilar González Ruiz, Carmen Martínez Ten (Coords.)

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació:
Editorial: Universidad Internacional Menéndez Pelayo
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Indicadors bàsics del treball a Catalunya. Segon trimestre de 2007.
Grup/Autor/a: Secretaria General, Departament de Treball, Generalitat de Catalunya
Link: http://www.gencat.net/treball/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Indicadors del treball a Catalunya.
El principi d'igualtat i no discriminació. Clarobscurs de la jurisprudència interamericana.
Grup/Autor/a: Ariel E. Dulitzky
Link: http://www.anuariocdh.uchile.cl/indice.html

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Xile
Editorial: Círculo Derechos Humanos, Facultat de Dret, Universitat de Xile.
Temes abordats: Igualtat i no discriminació.
Cultura de la precarietat: conceptualització, pautes i dimensions: Una aproximació des de la perspectiva de gènere.
Grup/Autor/a: Teresa Torns Martín, Pilar Carrasquer Oto

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Salamanca
Editorial: Universidad Pontifícia de Salamanca, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología
Temes abordats:
Descripció: A: Sociedad y utopía: Revista de ciencias sociales, núm. 29, 2007.
Modelo de solicitud de orden de protección.
Grup/Autor/a: Consejo General del Poder Judicial
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Ordre de protecció de les víctimes de la violència de gènere.
En los límites del derecho penal ante la violencia doméstica y de género.
Grup/Autor/a: Carolina Bole Bardon
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2278330

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 9.
Temes abordats: Violència domèstica i de gènere. Límits del dret penal.
¿Todas las mujeres podemos?: Género, desarrollo y multiculturalidad.
Grup/Autor/a:

Any de publicació:
Lloc de publicació:
Temes abordats:
Descripció: Actes del Tercer Congrès Estatal FIIO sobre igualtat entre dones i homes.
Marc legislatiu i competencial de les polítiques de gènere en l'àmbit local.
Grup/Autor/a: Encarna Bodelón (coord.) Grup de recerca Antígona
Link: http://www.diba.es/dones/descarrega/publicacions/marc_legislatiu.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Diputació de Barcelona
Temes abordats: Les polítiques de gènere en l’àmbit local, autonòmic, estatal, i en la legislació europea i internacional. Competències. Conclusions i recomanacions.
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Derecho social Internacional y Comunitario.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://info.mtas.es/publica/revista/numeros/67/Revista67.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 67
Temes abordats: La dimensió europea de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit laboral.
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Igualdad de oportunidades para todos. Número Extraordinadrio.
Grup/Autor/a: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Igualdad efectiva de mujeres y hombres. Número Extraordinario.
Grup/Autor/a: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Igualtat efectiva entre dones i homes.
Dona i treball.
Grup/Autor/a: Departament de Treball i Indústria
Link: http://www.gencat.net/treball/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Igualtat al treball.
Descripció: El butlletí "Dones i Treball" és un butlletí semestral que recull informació estadística sobre els aspectes més destacats de la situació sociolaboral de les dones a Catalunya i la compara amb la situació de les dones a l'Estat espanyol i al conjunt de la Unió Europea.
¿Cómo se obtiene la autorización de residencia estando en España en situación irregular sin volver al país de origen?
Grup/Autor/a: Fundación Migrar, finançada per Cruz Roja Española
Link: http://www.migrar.org/

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Arrelament social, laboral, per fills/es d'espanyols/es d'origen. Protecció internacional. Raons humanitàries.
Descripció: Guia per obtenir un permís de residència per arrelament social.
Abordando la violencia de género en prisión. Manual de programas penitenciarios contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: M. Bosch, K.P. David, R. Rodríguez, R. Ságfrány, P. Szil, L.Tomàs, K. Wegner
Link: http://www.surt.org

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: SURT. Associació de Dones per la Inserció Laboral
Temes abordats: Violència de gènere i presó.
Entrevista a Rhonda Copelon.
Grup/Autor/a: Mariano Fernández

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Editorial: Anuario de Derechos Humanos . Círculo de DDHH. Universidad de Chile
Temes abordats: Dret a la igualtat, teoria feminista.
Descripció: Entrevista de Mariano Fernández a Rhonda Copelon, directora de la reconeguda "Clínica Jurídica internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres" (IWR) que permet a estudiants de dret dedicar la meitat del seu últim any de carrera al litigi de casos trascendentals en el camp dels drets humans. És una de les fundadores i dirigí, des de 1997 fins el 2000, el "Secretariado Legal Internacional del Grupo de Mujeres para la Justicia de Género en la Corte Penal Internacional".
La igualdad no admite demora: Eliminación de la discriminación contra la mujer y sus consecuencias en situaciones de emergencia.
Grup/Autor/a: Federación internacional de las sociedades de la Cruz Roja i de la Media Luna Roja

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Gran Bretanya
Editorial: Cruz Roja británica
Temes abordats: Eliminació de la discriminació contra la dona.
Descripció: "La discriminación de las mujeres en situaciones de desastre es un grave problema de derechos humanos que pone en peligro sus vidas y al que se debe prestar particular atención en todas las fases de la intervención humanitaria".
La igualdad no admite demora: Eliminación de la discriminación contra la mujer y sus consecuencias en situaciones de emergencia.
Grup/Autor/a: Federación internacional de las sociedades de la Cruz Roja i de la Media Luna Roja

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Gran Bretanya
Editorial: Cruz Roja británica
Temes abordats: Eliminació de la discriminació contra la dona.
Descripció: "La discriminación de las mujeres en situaciones de desastre es un grave problema de derechos humanos que pone en peligro sus vidas y al que se debe prestar particular atención en todas las fases de la intervención humanitaria".
El derecho de la mujer.
Grup/Autor/a: Clara Campoamor

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Asociación Española Clara Campoamor y la Comunidad de Madrid
Temes abordats: Dona i dret.
Descripció: Recopilación de tres de las conferencias iniciadas en 1922 por Clara Campoamor.
Tackling Multiple Discrimination. Practices, polices and laws. European Comission 2007.
Grup/Autor/a: Comissió Europea

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Brussel.les
Temes abordats: Discriminació múltiple.
Gender, Place and Culture.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://geografia.uab.es/genere/index.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Gender, place and culture; a journal of Feminist geography
Temes abordats: Dones i espais.
Implicación de los hombres en igualdad en el equilibrio entre vida familiar y laboral. Guía para las organizaciones.
Grup/Autor/a: Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas de Europa (Organització promotora)

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Rennes
Temes abordats: Conciliació de la vida familiar i laboral.
Descripció: Publicació final del Projecte All Together. Ha estat cofinançada per la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la Dirección General de Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea. Rennes, febrer de 2007.
Bibliografia bàsica sobre prostitució, dret i tràfic de dones.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació:
Lloc de publicació: Catalunya i Espanya
Temes abordats: Prostitució, tràfic de dones.
Un gesto político frente a la violencia contra las mujeres.
Grup/Autor/a: Soledad Murillo de la Vega
Link: http://www.revistaeducacion.mec.es/re342/re342_09.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Revista de educación.
Temes abordats: Igualtat entre dones i homes, movimient feminista, investigació feminista, lenguatge no-sexista, educació sexual, violència contra les dones.
Descripció: La Secretaria General de Política d'Igualtat del Ministeri de Treball i Assumptes Socials es va crear el 2004. Entre altres assumptes, s'ocupa del problema de la violència contra les dones a Espanya a nivell institucional. La seva creació suposa un reconeixement polític de la necessitat d'incloure la dona a la presa de decisions i d'augmentar la seva participació en tots els àmbits. Localització: Revista d'educació, ISSN 0034-8082, Núm. 342, 2007 (Exemplar dedicat a: Violència de gènere i relacions de poder: implicacions per a l'educació) , pàg. 167-188
Protocol d’anàlisi de la despesa pública des de la perspectiva de gènere.
Grup/Autor/a: Núria Rodríguez Planas

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Catalunya
Editorial: Institut Català de les dones. Generalitat de Catalunya.
Temes abordats: Despesa pública des de la perspectiva de gènere.
Incorporació a la Unió Europea de Bulgària i Romania.
Grup/Autor/a: Subdelegación del Gobierno
Link: http://www10.gencat.net/agaur_web/recursos/estrangeria/49.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Bulgària i Romania
Temes abordats: Incorporació a la Unió Europea, règim comunitari, període transitori inicial de dos anys per a assalariats i els seus familiars.
Guía de buenas prácticas de la empresa flexible.
Grup/Autor/a: Nuria Chinchilla, Consuelo León
Link: http://www.iese.edu/es/files/5_29631.pdf

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Interrupción voluntaria del embarazo.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www: nodo50.org/feministas

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado español
Temes abordats: Dret a l'avortament.
Recomanacions per a l'elaboració del protocol d'actuació contra el maltractament a les persones grans.
Grup/Autor/a: J.M. Bosch, S. Campasol, E. Celda, L. Delgado, M. Gusart, M. Gudayol, N. Masmiquel, M. Jové, J.M. Solé

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Girona
Temes abordats: Maltractament a les persones grans.
Descripció: Document d'experts.
Entre el rosa y el violeta (Lesbianismo, feminismo y movimiento gay: relato de unos amores difíciles).
Grup/Autor/a: Raquel Osborne
Link: http://www.unb.br/ih/his/gefem/labrys10/espanha/raquel.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Relacions entre lesbianes, feminisme i moviment gay.
Descripció: A: Labrys, Revista digital d'estudis feministes, núm. 10, juny-desembre 2006.
Las mujeres indígenas, estadísticas de la exclusión (Costa Rica).
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Costa Rica
Editorial: Instituto Nacional de las mujeres.
Temes abordats: Dones indígenes.
Seminari Habitatge i Dona: construint des de la dignitat.
Grup/Autor/a: Observatori DESC
Link: http://www.descweb.org/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Els drets habitacionals de les dones.
Descripció: Resum de les jornades que van tenir lloc a la Sala Joan Maragall, Centre Cívic Pati Llimona, el 30 de novembre del 2006.
European handbook on equality data.
Grup/Autor/a: Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Unió Europea
Temes abordats: Indicadors del dret a la igualtat.
BOLENTÍN 0. Boletín de salud sexual y reproductiva.
Grup/Autor/a: Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: ACAI
Temes abordats: Salut sexual i Reproductiva.
Descripció: Primer butlletí informatiu de l' Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Manifest de SOS Racisme. Ciutadans i ciutadanes com tu! Volem el dret al vot per les persones immigrades.
Grup/Autor/a: SOS Racisme
Link: http://www.sosracisme.org/accions/manifest.php

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dret al vot per les persones immigrades.
20 años de aplicación de la ley de despenalización del aborto en España.
Grup/Autor/a: Eva Rodríguez Armario

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Grupo de Interés Español en Población, Desarrollo y Salud Reproductiva
Temes abordats: Drets sexuals i reproductius.
Descripció: III Trobada internacional "De la teoría a la acción: políticas y derechos sexuales y reproductivos hoy".
Congreso mundial de las mujeres de la Vía Campesina. "Labregas Sementando Igualdade".
Grup/Autor/a: Vía Campesina

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Santiago de Compostela
Temes abordats: Dones i món rural.
Descripció: Santiago de Compostela, 18 a 21 de Octubre de 2006.
I Informe de seguiment del Pla municipal per la inclusió social.
Grup/Autor/a: Ajuntament de Barcelona
Link: http://www.bcn.cat/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Exclusió social.
Compte satèl·lit de la producció domèstica (CSPD) de les llars de Catalunya 2001.
Grup/Autor/a: Cristina Carrasco, Mònica Serrano
Link: http://www.gencat.net/icdona/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col·lecció Estudis, 1, Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Treball domèstic.
Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats a les empreses.
Grup/Autor/a: Carme Martínez, M. Dolors Calvet, Isabel Gallego, Amaia Lusa, Olga Pons, M. Clara Torrens, Marta Tura
Link: http://www.gencat.net/icdona/docs/eines4.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 4, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Plans d'igualtat per a les empreses.
Proyecto europeo: Conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Grup/Autor/a: UGT
Link: http://www.ugt.es

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Conciliació de la vida familiar i laboral.
Descripció: Informe Nacional Español, Departamento Confederal de la Mujer de UGT, Secretaria para la Igualdad de UGT. Proyecto "Reconciliation of work, family and private life" VS/2005/0446. Con apoyo de la Comunidad Europea-Programa relativo a la Estrategia Marco Comunitaria sobre Igualdad de Género (2001-2006).
La situació sociolaboral de la dona a Catalunya, 2005.
Grup/Autor/a: Gabinet Tècnic, Servei d'Estudis i Estadístiques
Link: http://www.gencat.net/treball/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria
Temes abordats: Situació de la dona al treball.
Mujeres embarazadas que viven con VIH/SIDA: ¿Cómo proteger los derechos humanos en los programas para prevenir la transmisión del VIH de madre a hijo?
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Dones embarassades i VIH/SIDA.
El esquema de la igualdad de género y la Reforma al sistema de las Naciones Unidas.
Grup/Autor/a: Aruna Rao, directora i fundadora de Gender at Work

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Nacions Unides
Editorial: Center for Women's Global Leadership (CWGL) i Women's Environment and Development Organization (WEDO)
Temes abordats: Igualtat de gènere.
Descripció: Document sobre igualtat de gènere i possible reforma al sistema de Nacions Unides, per ser entregat al Grup d'Alt Nivell sobre Coherència del Sistema del Secretari General de les Nacions Unides pel Center for Women's Global Leadership (CWGL) i Women's Environment and Development Organization (WEDO).
Comisión mixta de los derechos de la mujer y de igualdad de opotunidades. Ponencia sobre la prostitución en nuestro país. Sesión de 11 de julio de 2006, mañana.
Grup/Autor/a: Ruth Mestre (i altres)

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Comisión mixta de los derechos de la mujer y de igualdad de opotunidades
Temes abordats: Treball sexual, igualtat i reconeixement de drets.
Comisión mixta de los derechos de la mujer y de igualdad de oportunidades. Ponencia sobre la prostitución en nuestro país. Sesión 5 de julio de 2006, mañana.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda (i altres)

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Comisión mixta de los derechos de la mujer y de igualdad de opotunidades
Temes abordats: Drets de les dones que exerceixen la prostitució.
Guía por la libertad de movimiento.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.transfronterizo.net

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona, Madrid, Màlaga, Sevilla
Temes abordats: Dret a la mobilitat.
Descripció: Aquesta guia ha estat elaborada per: Asamblea Ninguna Persona es ilegal (Sevilla), Oficina de Derechos Sociales (Sevilla), Coordinadora de Inmigrantes y Colectivo Entránsito (Málaga), Espacio para la Desobediencia de las Fronteras (Barcelona), Ateneu Candela (Terrassa), Caravana contra las Fronteras (Madrid).
Cooperación y salud sexual y reproductiva de los jóvenes.
Grup/Autor/a: Federación de planificación Familiar de España

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Salut sexual i reproductiva.
Descripció: Seminari sobre "Cooperación y salud sexual y reproductiva de los jóvenes", Madrid, 30 de maig de 2006.
Frenos e impulsores en la trayectoria profesional de las mujeres directivas.
Grup/Autor/a: Nuria Chinchilla, Consuelo León, Elisabteh Torres, Miguel Angel Canela
Link: http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0632.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: IESE Business School-Universidad de Navarra
Temes abordats: Dones emprenedores.
Mutilació genital femenina: prevenció i atenció.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Institut Català de la Salut, Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Mutilació genital femenina.
El sistema de pensiones desde una perspectiva de género.
Grup/Autor/a: Centro de Estudios de la Mujer

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Centro de Estudios de la Mujer
Temes abordats: Pensions amb perspectiva de gènere.
VIH, embaràs i salut.
Grup/Autor/a: HIV i-Base, gTt
Link: http://gtt-vih.org/files/active/1/GUIAVIHEMBARAZO2006.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: La salut de la mare, planificar l'embaràs, fàrmacs, opcions de part, després del naixement, coinfecció amb hepatitis.
Descripció: Guia elaborada per HIV i-Base (Londres) i Grup de treball sobre tractaments del VIH (Barcelona). Es tracta d'organitzacions sense ànim de lucre que treballen per a millorar l'accés a la informació sobre tractaments del VIH/SIDA.
El cielo está enladrillado. Entre el moobing y la violencia inmobiliaria y urbanística.
Grup/Autor/a: Taller VIU

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Edicions Bellaterra
Temes abordats: Formes de violència immobiliària i urbanística a l'estat espanyol al seu marc econòmic, legal i polític. Classificació d'aquests tipus de violència.
Consulta mediterrània sobre dona i habitatge.
Grup/Autor/a: Observatori DESC
Link: http://www.descweb.org/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones i dret a l'habitatge.
Descripció: Aquesta publicació és el resultat de la Consulta Mediterrània sobre Dona i Habitatge, que es va realitzar a Barcelona el març del 2006, organitzada per l'Observatori DESC. Aquesta trobada regional de dones vinculades a organitzacions d’Itàlia, Grècia, Marroc, Algèria, Tunísia, Portugal, Espanya, Turquia, el Poble Saharaui i Croàcia es va emmarcar en la voluntat de l’antiga Comissió de Drets Humans de Nacions Unides de conèixer els obstacles que pateixen les dones per accedir a un habitatge adequat.
La infección por el virus del Sida en mujeres embarazadzs multiplica por ocho el riesgo de muerte del feto.
Grup/Autor/a: Europa Press
Link: http://www.red2002.org.es/prgm/noticias.asp?acc=1&cod=446&grup=7

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: VIH/SIDA en dones embarassades.
Descripció: Notícia.
Los derechos de las mujeres discapacitadas están invisibilizados.
Grup/Autor/a: María Esther Mogollón

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Amèrica
Editorial: Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe.
Temes abordats: Els drets de les dones discapacitades.
Descripció: A: Revista Mujer Salud, Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, 2006.
La conciliació de la vida laboral i familiar: una solució possible?
Grup/Autor/a: Teresa Torns Martín
Link: http://www.omnium.cat/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Omnium cultural
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: D'un temps cap aquí la conciliació ha aparegut en els discursos i actuacions polítiques que gaudeixen d'un cert impacte mediàtic. Reconeguts especialistes també hi diuen la seva i són poques les veus que diuen no estar-hi d'acord. A: Escola catalana, vol. 41, núm.434, 2006.
Prostitució o treball sexual.
Grup/Autor/a: UGT de Catalunya
Link: http://www.ugtcatalunya.com/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Prostitució.
Navegant entre narracions: recuperant silencis i subjectivitats.Recursos a víctimes de violència de gènere en l'àmbit penal (jutjats i cos policial).
Grup/Autor/a: Pilar Albertín, Jenny Cubells, María Hernáez, Elisabeth Rusiñol

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.
Temes abordats: Recursos a víctimes de violència de gènere en l'àmbit penal.
Descripció: Documents de treball. Investigació.
Memoria anual del Fiscal General del Estado, 2006. Aparato fiscal de Sala delegada contra la violencia sobre la mujer.
Grup/Autor/a: Ministerio de Justicia

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dades estadístiques de violència de gènere. Ordre de protecció al procediment d'urgència. Concurrència de diverses agreujants específiques.
Descripció: Després del primer any complet de vigència de la Llei Orgànica de mesures de protecció contra la violència de gènere, l'Excma. senyora Fiscal de Sala destaca algunes qüestions jurídiques d'interès.
Los fondos de garantía de pensiones de alimentos.
Grup/Autor/a: G. Tomás

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 18.
Temes abordats: Creació d'un fons públic de garantia de pensions d'aliments.
Descripció: "Es tractaria de crear un fons de titularitat pública que permetés gestionar el pagament d'aquelles pensions d'aliments a menors d'edat que han estat reconegudes judicialment, però que no s'han satisfet pel progenitor deutor generant una situació de penúria econòmica".
Las políticas de igualdad: de la igualdad formal al mainstreaming.
Grup/Autor/a: Ana Rubio

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Granada
Temes abordats: Igualtat formal, maintreaming.
Modificaciones de derecho penal sustantivo derivadas de la ley integral contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: Patricia Laurenzo Copello

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General del Poder Judicial
Temes abordats: Dret penal substantiu. Modificacions derivades de la llei integral contra la violència de gènere.
Descripció: A: Cuadernos de derecho judicial, núm. 4 (ejemplar dedicado a la violencia de género), Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2006.
Informe: Les dones invisibles.
Grup/Autor/a: Secretaria de Polítiques de Dona i igualtat, UGT de Catalunya
Link: http://www.ugtcatalunya.com/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Les persones cuidadores, les dones invisibles.
La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal.
Grup/Autor/a: María Acale Sánchez

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Reus
Temes abordats: Discriminació vers la dona al Codi penal.
Estudio valorización de las prestaciones de salud por violencia basada en género en el espacio intrafamiliar (Xile).
Grup/Autor/a: Vargas Sanhueza, Verónica; Ortiz Zúñiga, Sylvia; Rodríguez Tolbar, Jorge.
Link: http://pwr-chi.bvsalud.org/dol/docsonline/get.php?id=250

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Xile
Editorial: LOM Ediciones.
Temes abordats: Prestacions de salut a dones víctimes de la violència de gènere.
Els pressupostos amb perspectiva de gènere, repte per als governs locals.
Grup/Autor/a: Institut de Ciències Polítiques i Socials (ICPS)
Link: http://www.icps.es

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col·lecció Grana
Temes abordats: Pressupostos amb perspectiva de gènere.
Treball sexual. Reconèixer drets.
Grup/Autor/a: Magdalena López, Ruth Mestre

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: València
Editorial: Ediciones La burbuja
Temes abordats: Drets de les dones que exerceixen la prostitució.
La caixa de pandora: introducció a la teoria feminista del dret.
Grup/Autor/a: Ruth Mestre

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: València
Editorial: Universitat de València
Temes abordats: Teoria feminista del dret.
Una sentencia ejemplar: RENFE y la esposa de un viajero accidentada en una escalera mecánica. Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 23 de desembre de 2004.
Grup/Autor/a: G. García Cantero

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm 18.
Temes abordats:
Descripció: "No podrà argumentar-se amb base a l'edat, sexe o circumstàncies personals de l'accidentat doncs es declara que també els discapacitats tenen dret a viatjar amb tren, sols o acompanyats. En particular, la condició femenina del cuidador d'un tetraplègic que emprèn un viatge ferroviari no constitueix ni, evidentment, ha de constituir, un factor negatiu o discriminatori a l'hora de fixar els seus drets i obligacions en relació amb els accidents que puguin ocórrer".
Mujeres directivas en España. Estereotipos y realidad.
Grup/Autor/a: Luis Sarriés Sanz, Nuria del Olmo Vicén

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Mira Editores
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Inmigración y VIH/SIDA.
Grup/Autor/a: Mina Rhouch, Jairo A. Rozo C, Fundación CIMME
Link: http://www.gtinmigracion.red2002.org.es/documentos/VIH/PDFponencia%20de%20inmigraci%C3%B3n%20y%20VIHSIDA.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Sevilla
Editorial: Centro Internacional Médico para Migrantes y Extrangeros
Temes abordats: Immigració i VIH/SIDA.
Propostes de SOS Racisme pel programa d'actuació municipal (PAM).
Grup/Autor/a: SOS Racisme
Link: http://www.sosracisme.org/reflexions/pdfs/propostes.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Educació, dones, adolescència i joventut, participació ciutadana, immigració, habitatge, acció social, drets civils, prevenció i seguretat, salut pública.
Cicle de conferències 2006.
Grup/Autor/a: Fina Birulés, Montserrat Duch, Eulàlia Lledó, Bea Porqueres
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2007
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 10, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Feminismes; les dones en la història contemporània de Catalunya; la representació de dones i homes a la llengua, visibilitat de les dones en els llenguatges artístics.
Descripció: Aquesta publicació recull el cicle de conferències que va tenir lloc, durant l'any 2006, a diferents indrets del territori català. Les conferències són: 'Feminismes', a càrrec de Fina Birulés, professora de Filosofia de la Universitat de Barcelona; 'Les dones en la història contemporània de Catalunya', a càrrec de Montserrat Duch, professora titular d'Història Contemporània de la Universitat Rovira i Virgili; 'Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua', a càrrec d'Eulàlia Lledó, doctora en Filologia Romànica i professora a l'IES Les Corts; 'Visibilitat de les dones en els llenguatges artístics', a càrrec de Bea Porqueres, professora d'Història a l'IES Vila de Gràcia.
Dos años de Ley integral contra la violencia de género: logros y desafíos. LO 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la violencia de Género.
Grup/Autor/a: M. Duran Febrer

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 19.
Temes abordats: Anàlisi dels dos anys des de l'entrada en vigor de la llei integral contra la violència de gènere.
El permiso para los exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto.
Grup/Autor/a: J.F. Lousada Arochena

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 19.
Temes abordats: Permís per les tècniques de preparació al part.
Descripció: "Encara que sigui criticable la duplicitat existent entre l'article 26.4 de la LPRL i l'article 37.3.f) de l'ET, aquesta duplicitat presenta alguna important i interessant conseqüència. D'entrada, l'article 3 de la LPRL, al delimitar el seu àmbit d'aplicació, no només abasta al personal funcionari i estatutari, exclòs a l'article 1.3.a) de l'ET, sinó a la totalitat de les relacions laborals, excepte la del servei de la llar familiar, mentre que, si el permís només estigués contemplat a l'article 37.3.f) de l'ET, s'aplicaria només a la relació laboral comú o estatutària".
L'exercici de competències autonòmiques en matèria de Seguretat Social.
Grup/Autor/a: Carolina Gala

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Competències autonòmiques en matèria de Seguretat Social.
Descripció: A: Revista d'estudis autonòmics i federals, núm. 3, 2006.
Concepte de gènere i la seva incorporació a l'Ordenament Jurídic.
Grup/Autor/a: María Luisa Balaguer Callejón
Link: http://www.juntadeandalucia.es/iam/-Articulo-14-Una-perspectiva-de-.html

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Andalusia
Editorial: Artículo 14. Una perspectiva de género
Temes abordats: Gènere i Ordenament Jurídic.
Descripció: "El derecho punitivo del Estado es resistente a la perspectiva de género, y su configuración actual dificulta en buena medida el progreso hacia la igualdad de las mujeres. No obstante, las reformas legislativas habidas desde la promulgación de la Constitución, han hecho progresar de forma importante la igualdad de género, sobre todo en materias atinentes a malos tratos, la dignidad de las mujeres y las posibilidades reducidas de liberación del cuerpo de la mujer".
Les experiències familiars de les dones empresonades.
Grup/Autor/a: Elisabet Almeda

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Dona, presó i família.
Descripció: A: Xavier Roigé Ventura (coord.), Famílies d'ahir, famílies d'avui: continuïtats i canvis a Catalunya, Icaria, 2006.
Dona i llibertat.
Grup/Autor/a: Fina Birulés
Link: http://www.omnium.cat/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Escola catalana, vol. 41, núm. 434, Omnium cultural
Temes abordats: Dona, justícia, igualtat i llibertat.
Descripció: El feminisme és un pensament i un modus de relació amb el món, per això, tot referint-se a les sufragistes, Virginia Woolf escrivia que la pretensió d'«aquelles dones, estranyes, ara ja mortes, amb els seus barrets i els seus xals» no era només la petició dels drets de la dona, sinó que la seva aspiració tenia un abast més ampli i profund: era la petició dels drets de tots els homes i dones-, que en les seves persones es respectessin els grans principis de la justícia, la igualtat i la llibertat.
Las competencias civiles de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Grup/Autor/a: R. Garcimartín Montero

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 19.
Temes abordats: Competències civils dels Jutjats de violència sobre la dona.
Descripció: "Atenent ja al llistat que conté el nou art. 87 ter.2 LOPJ, els assumptes civils dels que podran conèixer els jutjats de violència sobre la dona són els següents: els de filiació, maternitat i paternitat; els de nul.litat del matrimoni, separació i divorci; els que versen sobre relacions paterno filials; els que tinguin per objecte l'adopció o modificació de mesures de trascendència familiar; els que versin exclusivament sobre guarda i custòdia de fills i filles menors o sobre aliments reclamats per un progenitor contra l'altre en nom dels fills i filles menors; els que versin sobre la necessitat d'assentiment en l'adopció; els que tinguin per objecte l'oposició a les resolucions administratives en matèria de protecció de menors".
Codi de bones pràctiques laborals sobre no discriminació per a l'Administració central de l'Estat.
Grup/Autor/a: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Link: http://www.iguala.cl:8081/opencms/opencms/iguala/practicas/Codigo_buenas_practicas.html

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Xile
Temes abordats: Eliminació de la discriminació, igualtat d'oportunitats i de tracte per a homes i dones, conciliació de les responsabilitats laborals i familiars.
La guarda compartida y las nuevas relaciones de familia.
Grup/Autor/a: I. Tena Plazuelo

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 18.
Temes abordats: Custòdia compartida.
Descripció: "L'altra novetat important de les contingudes a la llei 15/2005 ha sigut la modificació del sistema tradicional de distribució de les funcions parentals en les situacions de ruptura de la convivència entre els progenitors: la introducció de la guarda compartida".
Respuestas de las mujeres rurales en los programas operativos y de desarrollo rural del MAPA 2000-2006.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.mapa.es/es/desarrollo/pags/mujer/intro.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Temes abordats: Anàlisi quantitatiu de les dones en el món rural.
Anàlisi de les xifres sobre empresàries a Catalunya.
Grup/Autor/a: Laura Lamolla, Maika Valencia, Joan Manel Batista, Eugènia Bieto
Link: http://www.gencat.net/icdona/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre de Documentació de l'Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones empresàries a Catalunya.
She Figures 2006. Women and Science. Statistics and Indicators.
Grup/Autor/a: Comissió Europea

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Brussel.les
Temes abordats: Dones i ciència. Estadístiques i indicadors.
El reflejo de la jurisprudencia de las medidas de conciliación de vida laboral y personal.
Grup/Autor/a: Antonio Cebrián Carrillo, Pilar Núñez-Cortés Contreras

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejería de Empleo y Mujer. Comunidad de Madrid
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: El present estudi analitza els criteris jurisprudencials establerts sobre les qüestions més rellevants en la normativa de conciliació de la vida laboral i personal, abordant tres qüestions fonamentals: promoció de la participació del pare en les responsabilitats familiars, reforçament de l'estabilitat en el treball d'aquest tipus de treballadors i la igualtat d'aquests en les seves condicions de treball.
Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats als ajuntaments.
Grup/Autor/a: Carme Martínez Costa, M. Dolors Calvet Puig, Amaia Lusa Garcia, Marta Tura Solvas
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 6, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Igualtat d'oportunitats als ajuntaments.
Razones para la introducción de la perspectiva de género en derecho penal a través de la L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, sobre medidas de protección integral contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: Patricia Faraldo

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista Penal. La Ley. Núm. 17
Temes abordats: Perspectiva de gènere en el dret penal.
Impacto de una posible normalización profesional de la prostitución en la viabilidad y sostenibilidad futura del sistema de pensiones de protección social.
Grup/Autor/a: ESCODE
Link: http://www.escode.org/

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Estudi sobre el possible impacte en la Seguretat Social de les cotitzacions de les treballadores sexuals.
Guia per al disseny i la implantació d'un pla d'igualtat d'oportunitats a les universitats.
Grup/Autor/a: Carme Martínez, Amaia Lusa, M. Dolors Calvet, Isabel Gallego, Olga Pons, Marta Tura
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 5, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Igualtat d'oportunitats a les universitats.
Pressupostos de gènere.
Grup/Autor/a: Núria Rodríguez Planas
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 3, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Pressupostos de gènere a Catalunya.
Descripció: Aquesta publicació, de l’economista Núria Rodríguez, analitza l’estat de la qüestió en l’àmbit internacional, presenta els criteris bàsics que haurien de contemplar els pressupostos de gènere des d’un punt de vista conceptual i proposa una sèrie de passos i suggeriments per avançar cap a la generació d’una estructura de suport estable que permeti la iniciació i consolidació del procés d’implantació dels pressupostos sensibles al gènere a Catalunya.
El problema de la vivienda en España desde una perspectiva de género: análisis y propuestas para su desarrollo.
Grup/Autor/a: Jordi Bosch Meda

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Estudios de Progreso, Fundación Alternativas
Temes abordats: Dret a l'habitatge i perspectiva de gènere.
La violencia contra las mujeres: una revisión crítica de la ley integral.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=169848

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista Penal, núm.18
Temes abordats: Violència contra les dones.
Descripció: "Fa ja quasi un any que entrà en vigor al nostre país la LO 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. El relatiu consens que ha acompanyat a no pocs aspectes de la llei, contrasta amb la controvertida resposta que segueixen rebent la major part de les seves innovacions en matèria penal. Informes oficials corrosius, diverses qüestions d'inconstitucionalitat, crítiques des de la doctrina, retreuen al nou legislador el suposat oblit de les mínimes exigències d'una intervenció punitiva legítima a conseqüència de la infracció de garanties tan bàsiques com les que representen els principis d'igualtat, de proporcionalitat o de culpabilitat".
La representación femenina en los órganos de decisión de las empresas: un estudio en las 2.000 grandes empresas españolas.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 19.
Temes abordats: Representació femenina als òrgans de presa de decisió de les empreses.
Descripció: "Si bé el protagonisme de la dona als òrgans de decisió de les empreses segueix sent inferior al de l'home en pràcticament tots els països, la situació espanyola requereix una especial menció pel fet de ser una de les més baixes de la Unió Europea i impròpia d'un país que es troba dins dels més desenvolupats econòmicament del món".
Programa d'acció comunitari de lluita contra la discriminació 2001-2006.
Grup/Autor/a: Comissió Europea

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Unió Europea
Temes abordats: Accions comunitàries contra la discriminació.
Dia Internacional de les Dones 2006.
Grup/Autor/a: Elisabeth Russell
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 9, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dona i dret.
Descripció: Aquesta publicació recull la conferència 'Somnis d'utopies', de la doctora en filosofia i professora en filologia Elisabeth Russell.
Demà més. Dones, vides i temps.
Grup/Autor/a: Anna Freixas
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 8, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones grans.
Descripció: Aquest estudi, d’Anna Freixas, analitza el valor que la societat dóna a la imatge i l’associació d’aspectes negatius que es dóna a les dones grans. Reivindica els valors i les capacitats del saber fer quotidià d’aquestes dones, per tal de trencar la tendència social que les fa invisibles i aconseguir que la societat valori les seves aportacions i es beneficiï de la seva experiència.
La presó a l'entorn familiar.
Grup/Autor/a: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
Link: http://www.ub.es/ospdh

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ajuntament de Barcelona, Regidoria de dona i drets civils.
Temes abordats: Presó i família.
VIH y embarazo.
Grup/Autor/a: SPNS, GeSida/SEIMC, SEGO, AEP
Link: http://www.gesida.seimc.org/pcientifica/fuentes/DcyRc/DcyRc_Recomendaciones_seguimiento%20infección%20VIH%20en%20la%20reproduccion_embarazoyprevención_transmisión_vertical.pdf

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: VIH i embaràs.
Descripció: Recomanacions de la Secretaria del Pla Nacional sobre el Sida (SPNS), el Grup d'Estudi de Sida (GeSida/SEIMC), la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) i l'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) pel seguiment de la infecció per el VIH en relació a la reproducció, l'embaràs i la prevenció de la transmissió vertical.
Las mujeres y la toma de decisiones.
Grup/Autor/a: Themis, asociación de mujeres juristas
Link: http://www.fademur.es/_documentos/themis.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Participació política.
Avaluació del Pla d'igualtat d'oportunitats 2000-2010. Primera fase 2000-2005 (Xile).
Grup/Autor/a: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Link: http://www.sernam.cl/estudios/index.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Xile
Temes abordats: Igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
La violencia de género: concepto y ámbito.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: UNAM
Temes abordats:
Descripció: Ponencia presentada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Congreso Internacional de Derecho de Familia, 22-24 de noviembre de 2005.
XVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas, Almería, 13 de Noviembre de 2005.
Grup/Autor/a: XVIII Congreso Estatal de Mujeres Abogadas

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Almería
Temes abordats: Estudis d'impacte de gènere en les lleis.
Descripció: Conclusiones aprobadas por unanimidad en el plenario al "Estudio del impacto de género en las leyes".
Incorporació i segregació de les dones en noves formes de treball.
Grup/Autor/a: Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM)
Link: http://www.sernam.cl/estudios/index.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Xile
Temes abordats: Revisió de les problemàtiques de gènere en les noves formes de treball, impacte de la flexibilitat en les relacions de treball.
Trabajo de investigación del proyecto: "Eliminación de estereotipos de género en el ámbito laboral y en las organizaciones sindicales y empresariales".
Grup/Autor/a: UGT
Link: http://www.ugt.es

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Incidència dels estereotips de gènere en l'ambit laboral i sindical.
Els sous de la dona a Catalunya.
Grup/Autor/a: Gabinet Tècnic, Servei d'Estudis i Estadístiques
Link: http://www.gencat.net/treball/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya, Departament de Treball i Indústria
Temes abordats: Igualtat salarial.
Descripció: Estudi de les diferències salarials entre els homes i les dones.
De la mujer y la religión.
Grup/Autor/a: Emma Bonino
Link: http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=345

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Mujeres en red. El periódico feminista
Temes abordats: Dona i llibertat religiosa.
La participació en l'àmbit penitenciari. Bases del Reglament penitenciari de Catalunya. 2005.
Grup/Autor/a: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya.
Link: http://www10.gencat.net/drep/binaris/reglament_tcm112-34178.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dret penitenciari. Procés participatiu.
El tiempo, los tiempos, una vara de desigualdad.
Grup/Autor/a: Rosario Aguirre, Cristina Carrasco, Cristina García Sainz
Link: http://www.ecal.cl

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Editorial: CEPAL
Temes abordats: Usos del temps. Treball no remunerat.
Acciones positivas: orígenes, conceptualización y perspectivas.
Grup/Autor/a: Nuria González Martín

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Mèxic
Temes abordats: Accions positives.
Descripció: Aquest article és preliminar a un estudi realitzat per l'autora per a la Comissió de Drets Humans de Distrito Federal, eleaborat el juliol de 2005, que porta per títol: "Observación general sobre la aplicación de acciones positivas en el Gobierno del Distrito Federal".
Discusión sobre el Proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio.
Grup/Autor/a: Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente
Link: http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/27/pdfs/A19947-19956.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Modificacions en matèria de dret a contraure matrimoni. Matrimoni entre persones del mateix sexe.
La conciliación en las comunidades autónomas.
Grup/Autor/a: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Link: http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/index.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Conciliació laboral, familar i personal.
Alguns elements per a una (auto)anàlisi de gènere dels moviments socials. Basat en l'experiència de la Plataforma en Defensa de l'Ebre.
Grup/Autor/a: Eva Alfama
Link: http://igop.uab.es

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: IGOP
Temes abordats: Perspectiva de gènere i moviments socials.
Descripció: 19ª Trobada de Plataformes en Defensa del Territori dels Països Catalans, Tortosa 27-29 maig de 2005.
Planteamientos feministas en torno al trabajo sexual.
Grup/Autor/a: Gemma Nicolás
Link: http://www.descweb.org/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori DESC
Temes abordats: Treball sexual.
Descripció: Ponència que va tenir lloc a les Jornades "Drets Socials i Dones en la Globalització: per una nova ciutadania", organitzades per l'Observatori DESC sobre els drets socials en perspectiva de gènere. Es van realitzar el 10 i 11 de maig del 2005 al Centre Francesca Bonnemaison, a Barcelona.
Drets socials en perspectiva de gènere.
Grup/Autor/a: María José Añón Roig
Link: http://www.descweb.org/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori DESC
Temes abordats: Drets socials i dones.
Descripció: Ponència que va tenir lloc a les Jornades "Drets Socials i Dones en la Globalització: per una nova ciutadania", organitzades per l'Observatori DESC sobre els drets socials en perspectiva de gènere. Es van realitzar el 10 i 11 de maig del 2005 al Centre Francesca Bonnemaison, a Barcelona.
El hacer de las mujeres y su potencial de cambio.
Grup/Autor/a: María Inés Amoroso
Link: http://www.descweb.org/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori DESC
Temes abordats: Dones i drets socials.
Descripció: Ponència que va tenir lloc a les Jornades "Drets Socials i Dones en la Globalització: per una nova ciutadania", organitzades per l'Observatori DESC sobre els drets socials en perspectiva de gènere. Es van realitzar el 10 i 11 de maig del 2005 al Centre Francesca Bonnemaison, a Barcelona.
Países de todo el mundo ponen medidas anticonceptivas de emergencia en manos de mujeres.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Dret a la salut sexual i reproductiva. Dret al propi cos.
Protocolo de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de coordinación con los órganos judiciales para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género.
Grup/Autor/a: Consejo General del Poder Judicial
Link: http://www.poderjudicial.es

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Violència domèstica. Coordinació policial.
Eficacia del sistema de protección social relacionado con la igualdad de género en el sector agrario y la cotitularidad de las explotaciones.
Grup/Autor/a: FADEMUR
Link: http://www.fademur.es

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Protecció social en l'àmbit rural amb perspectiva de gènere.
Protección social de las mujeres y de las famílias con miembros dependientes y del discapacitado como instrumento de equidad en el mercado de trabajo y de conciliación de la vida familiar y laboral.
Grup/Autor/a: Juan Lopez Martínez
Link: http://www.seg-social.es/inicio/#resultados

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Protecció de les famílies.
Investigación sobre la eficacia del sistema de protección social respecto a los objetivos de equidad e igualdad de género.
Grup/Autor/a: Fundación para la investigación y desarrollo tecnológico
Link: http://www.seg-social.es/inicio/#resultados

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Protecció social i equitat i igualtat de gènere.
Derecho a la protección social de las víctimas de la violencia de género.
Grup/Autor/a: Assumpció Ventura Franch
Link: http://www.seg-social.es/inicio/#resultados

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Protecció de les víctimes de la violència de gènere.
Protección social ante los nuevos modelos de familia: el caso de los hogares recompuestos.
Grup/Autor/a: Ana Mª Rivas Rivas
Link: http://www.seg-social.es/inicio/#resultados

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Protecció dels nous models de família.
Dones i homes a l'ordenament jurídic del País Basc.
Grup/Autor/a: Jasone Astola Madariaga
Link: http://www.inap.map.es/NR/rdonlyres/EFD9A7F1-072A-48C8-9A88-0444872A870F/0/ajasone.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: INAP
Temes abordats: Igualtat d'homes i dones al text de l'Estatut d'Autonomia del País Basc, llei orgànica 3/1979 de 18 de desembre i en el seu desenvolupament legislatiu
Descripció: A: Freixes Sanjuán, Teresa, Sevilla Merino, Júlia, "Gènere, Constitució i Estatuts d'Autonomia", Estudios Goberna, Ministeri d'Administracions Públiques, Ed. INAP, 2005.
El nou Estatut de Catalunya com a instrument per enfortir i garantir les polítiques de dones.
Grup/Autor/a: Mercè Civit Illa

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: INAP
Temes abordats: Polítiques de gènere i Estatut d'Autonomia.
Descripció: A: Freixes Sanjuán, Teresa, Sevilla Merino, Júlia, "Gènere, Constitució i Estatuts d'Autonomia", Estudios Goberna, Ministeri d'Administraciones Públiques, Ed. INAP, 2005.
La Proposta de reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
Grup/Autor/a: Marta Selva Masoliver

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: INAP
Temes abordats: Reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Propostes.
Descripció: A: Freixes Sanjuán, Teresa, Sevilla Merino, Júlia, "Gènere, Constitució i Estatuts d'Autonomía", Estudios Goberna, Ministeri d'Administracions Públiques, Ed. INAP, 2005.
Reforma de los Estatutos de Autonomía y democracia paritaria.
Grup/Autor/a: Paloma Biglino Campos
Link: http://www.inap.map.es/NR/rdonlyres/30A615C3-C209-4EE1-BB8A-3A1D18F5B19A/0/bpaloma.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: INAP
Temes abordats: Paritat i Estatuts d'Autonomia, igualtat efectiva com a principi i com a objectiu de la Comunitat Autònoma.
Descripció: A: Freixes Sanjuán, Teresa, Sevilla Merino, Júlia, "Género, Constitución y Estatutos de Autonomía", Estudios Goberna, Ministerio de Administraciones Públicas, Ed. INAP, 2005.
Aportaciones de UGT. Propuestas y acciones en el ámbito social.
Grup/Autor/a: Carmen García Cruz

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: INAP
Temes abordats: Propostes d'UGT per a l'àmbit social.
Descripció: A: Freixes Sanjuán, Teresa, Sevilla Merino, Júlia, "Género, Constitución y Estatutos de Autonomía", Estudios Goberna, Ministerio de Administraciones Públicas, Ed. INAP, 2005.
L'habitatge: un dret vulnerat. Estudi d'aproximació a les discriminacions en l'accés a l'habitatge a la ciutat de Barcelona.
Grup/Autor/a: Equip d'anàlisi política de la Universitat Autònoma de Barcelona

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Oficina per a la No Discriminació, la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona
Temes abordats: Dret a l'habitatge.
Descripció: Estudi realitzat per l'equip d'anàlisi política de la Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec de l'Oficina per a la No Discriminació i la Regidoria de Drets Civils de l'Ajuntament de Barcelona i presentat al mes d'abril del 2005 en el marc de les Jornades sobre habitatge i discriminació
Beijing+10: ¿se han cumplido los objetivos de la Plataforma de Acción Mundial?
Grup/Autor/a: María Teresa Blandón

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista Pueblos, núm. 15.
Temes abordats: Drets de les dones.
La Constitució europea, contra la immigració.
Grup/Autor/a: Carlos Jiménez Villarejo (SOS Racisme)
Link: http://www.sosracisme.org/reflexions/pdfs/constinmigravillarejo.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Constitució europea i immigració.
Les dones grans, motor de la societat.
Grup/Autor/a: M. Selva Masoliver
Link: http://www.gentgran.org/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Federació d’Associacions de gent gran de Catalunya (FATEC).
Temes abordats: Dones grans.
Dones, integració i presó.
Grup/Autor/a: Marta Cruells, Noelia Igareda (ed.)

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Aurea Editores
Temes abordats: Dones, integració, presó.
Guia pràctica sindical per a la conciliació de la vida laboral i personal.
Grup/Autor/a: UGT
Link: http://www.ugtcatalunya.com/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Conciliació de la vida personal i laboral.
La violencia de género en la ley integral: valoración políticocriminal.
Grup/Autor/a: Patricia Laurenzo Copello
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1215796

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm. 7.
Temes abordats: Violència de gènere i llei integral.
Descripció: "A l'article es manté que l'opció decidida de la llei integral per l'increment de la intervenció punitiva sembla poc meditada, i en el seu propòsit de confiar en el dret penal com a instrument suposadament idoni per a resoldre tots els mals de la societat acaba per trair importants postulats del pensament feminista, en particular, l'aposta per una societat menys autoritària, on primin les tècniques pacífiques en la resolució de conflictes i el respecte de la dignitat i demés drets bàsics de la personalitat de tots els ciutadans, sense diferència alguna per raó del seu sexe o d'altres característiques personals".
8 de març, dia internacional de la dona treballadora que som totes.
Grup/Autor/a: Ruth Mestre
Link: http://www.uasb.edu.ec/padh/revista13/actualidad/ruth%20mestre.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Equador
Editorial: Universidad Andina Simón Bolívar
Temes abordats: La relació de les dones i el treball, i els drets i la ciutadania.
Descripció: A: Aportes Andinos, núm. 13, Universitat Andina Simón Bolívar, Equador.
Rastreando lo invisible. Mujeres extrangeras en las cárceles.
Grup/Autor/a: Elisabet Almeda, Encarna Bodelón, Natalia Ribas

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Anthropos
Temes abordats: Dones estrangeres a les presons.
Protocol d'actuacions per a la intervenció en casos d'assetjament sexual en l'àmbit del lloc de treball.
Grup/Autor/a: Direcció General de la Funció Pública

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Assetjament sexual a la feina.
Descripció: Aquest protocol ha estat elaborat en compliment del que preveu l'article 8.3 del III Acord general sobre condicions de treball del personal de l'àmbit d'aplicació de la Mesa General de Negociació de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per als anys 2005-2008. Direcció General de la Funció Pública Òrgan Paritari de Polítiques d'Igualtat. Generalitat de Catalunya.
La competencia civil de los juzgados de violencia sobre la mujer.
Grup/Autor/a: J.M. Asensio Mellado

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Bilbao
Editorial: Universidad de Deusto
Temes abordats: Competència civil dels jutjats de violència sobre la dona.
Descripció: A: La Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género. Cuadernos penales José María Lidón, Navarra, Universidad de Deusto, 2005.
La gran diferencia y sus pequeñas consecuencias para las luchas de las mujeres.
Grup/Autor/a: Celia Amorós

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones Cátedra, S.A.
Temes abordats: Reflexions sobre el poder, la individualitat, la igualtat i la diferència.
Introducción del libro "Política fiscal y género", de María Pazos Morán.
Grup/Autor/a: María Pazos Morán
Link: http://www.ief.es

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Política fiscal i génere
La perspectiva de género en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
Grup/Autor/a: Julia Sevilla Merino
Link: http://www.pre.gva.es/argos/fileadmin/argos/datos/RVEA/libro_47_48/287mon.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Comunitat Valenciana
Temes abordats: La perspectiva de gènere a l'Estatut d'Autonomia.
Descripció: "Entenem que no existeix moment processal més oportú que eliminar, en la norma que serveix de base per a la convivència i el fonament dels drets, tot indici de desigualtat i al mateix temps promoure d'una vegada per totes la igualtat entre dones i homes".
De la política penal hacia una política victimológica (¿y criminal?): el caso de la violencia doméstica.
Grup/Autor/a: J.L. de la Cuesta Arzamendi

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Violència de gènere. Política penal i política victimològica.
Descripció: A: Estudios de victimología. Actas del I Congreso español de victimología. Serie "Criminología y Educación Social". Tirant lo Blanch, València, 2005.
Hilando fino: migraciones autónomas de mujeres para trabajar en la industria del sexo.
Grup/Autor/a: Ruth Mestre

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Murcia
Editorial: Universidad de Murcia, Aula de debate.
Temes abordats: Migracions de dones per a treballar en la indústria del sexe.
Descripció: A: La condición inmigrante, Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia, Universidad de Murcia, Aula de debate, 2005.
Efectividad de los programas penales de tratamiento de maltratadores.
Grup/Autor/a: R. Dobash

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Programes penals de tractament de maltractadors.
Descripció: A: José Cid, Elena Larrauri (coord). La delincuencia violenta. Prevenir, castigar o rehabilitar?. Serie "Criminología y Educación social", Tirant lo Blanch, València, 2005.
Los nuevos delitos del maltrato singular y de maltratos habituales en diferentes ámbitos, incluido el familiar.
Grup/Autor/a: María Acale Sánchez
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1348847

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Revista de Derecho Penal y Criminología, núm 15
Temes abordats: Violència de gènere i violència domèstica.
Descripció: "El legislador es decidí per castigar les violències exercides en l'àmbit familiar i assimilats, i no en d'altres, de determinades persones davant d'unes altres que estan unides per uns llaços particularment significatius que no són de possible substitució per d'altres. Calia entendre que el bé jurídic protegit estava relacionat amb aquestes característques que distingien els actes de violències típiques als efectes del llavors article 153, és a dir, que havia d'estar relacionat amb l'essència o el nucli dels vincles que s'estableixen en el si de la família".
La igualtat de gènere en l'elaboració del pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per l'any 2006, i al Pla d'Innovació i Modernització.
Grup/Autor/a: Artículo 14, una perspectiva de género.
Link: http://www.juntadeandalucia.es/iam/-Articulo-14-Una-perspectiva-de-.html

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Andalusia
Editorial: Instituto Andaluz de la Mujer
Temes abordats: Ordre de 25 de maig de 2005, per la que es dicten normes per a l'elaboració del pressupost i Pla d'innovació i modernització i mesures transversals.
Políticas familiares en la Unión Europea. Particular referencia al caso español.
Grup/Autor/a: C. Ortiz Lallana

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 16.
Temes abordats: Política familiar.
Descripció: "Des de la perspectiva relacional de família i treball femení, tenir fills afecta a la taxa d'activitat de forma molt diversa als diferents països. Pel que fa referència a la flexibilització del treball, el treball a temps parcial apareix com una de les possibilitats que permeten conciliar la vida laboral i familiar; encara que és sabut per tots que, treball a temps parcial, desregulació i precarietat en el treball solen anar en paral.lel".
Comentario a la Directiva 2004/113/CE.
Grup/Autor/a: M.A. Avilés

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 17.
Temes abordats: Compensació per discriminació.
Descripció: Aquesta directiva permet que les víctimes de discriminació puguin portar als tribunals els pressumptes actes de discriminació i si aquesta queda demostrada, rebre la compensació adequada.
Mainstreaming de género y análisis de los diferentes marcos interpretativos de las políticas de igualdad en Europa: el proyecto MAGEEQ.
Grup/Autor/a: M. Bustelo, E. Lombardo

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 17
Temes abordats: Mainstreaming de gènere.
Descripció: "En el cas del mainstreaming de gènere, la diversitat d'interpretacions de la desigualtat de gènere com a problema públic és encara més rellevant ja que l'estratègia requereix d'una multiplicació dels/les actors/es polítics/es en diferents nivells i àrees. L'existència de formes diferents d'entendre i emmarcar el problema de la desigualtat de gènere en el nivell supraestatal, estatal i sub-estatal (i per part de diferents actors/es dins d'un mateix nivell) poden distorsionar, en el procés d'implementació, els objectius compartits en la fase de formulació de les polítiques d'igualtat".
Género, Constitución y Estatutos de Autonomía.
Grup/Autor/a: Teresa Freixes Sanjuán, Julia Sevilla Merino

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: INAP
Temes abordats: Gènere, Constitució europea i espanyola i Estatuts d'Autonomia.
Descripció: Es recullen les aportacions de diverses professores de Dret Públic, vinculades a la Xarxa feminista de Dret Constitucional. S'estructura en quatre grans blocs temàtics. El gènere des de la perspectiva filosòfica i lingüística; Gènere, Constitució Europea i Dret comparat; Gènere i Constitució espanyola; Gènere i Estatuts d'Autonomia. S'inclou un Informe sobre les bases per a la incorporació de la perspectiva de gènere en les reformes dels Estatuts d'Autonomia.
La mujer en la agricultura y medio rural.
Grup/Autor/a: Isabel Benito Garcia, Alicia Langreo Navarro
Link: http://www.upa.es/anuario_2005/pag_104-128_langreo.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Agricultura familiar en España
Temes abordats: Dona i medi rural a Espanya.
Derecho comunitario, vida familiar y desplazamientos de personas en la Unión Europea.
Grup/Autor/a: E. Zabalo Escudero

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 16.
Temes abordats: Dret a la vida familiar.
Descripció: "L'objecte d'aquest anàlisi es posar en relació al dret a la vida familiar com a dret fonamental de tota persona, internacionalment reconegut i que queda proclamat ara també al text del Tractat pel que s'estableix una Constitució per a Europa, amb la incidència que en el seu exercici pot tenir la mobilitat internacional de persones, pròpia d'una societat europea moderna i desenvolupada, receptora d'immigrants i que té com un dels seus pilars bàsics la llibertat de circulació".
Propostes d’acció: la contextualitat, del gènere i la discapacitat.
Grup/Autor/a: M. Carme Riu

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Dones No Estàndards
Temes abordats: Dones no estàndards.
Dona i gestió: Una aproximació a les empresàries i emprenedores catalanes.
Grup/Autor/a: Laura Lamolla, Maika Valencia
Link: http://www.gencat.net/icdona/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
El aborto en la legislación española: una reforma necesaria.
Grup/Autor/a: Patricia Laurenzo Copello
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1364496

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Documentos de trabajo (Laboratorio de alternativas), núm. 68.
Temes abordats: Necessitat de nova regulació de l'avortament a Espanya.
Descripció: "La regulació de la interrupció voluntaria de l'embaràs a Espanya prohibeix l'avortament en totes les etapes de gestació, amb l'única excepció de que concorri alguna de les indicacions (terapèutica, ètica o embriopàtica). Aquest sistema suposa, en primer lloc, inseguretat jurídica ja que els que participen en un avortament poden veure's sotmesos a un control judicial posterior. En segon lloc, reforça un paper puramente passiu de la dona, la decisió de la qual sempre queda sotmesa a les valoracions sobre la concurrència d'indicacions que realitzen terceres persones. La proposta de reforma en aquest estudi estableix la impunitat de tot avortament realitzat durant la primera fase de l'embaràs, durant la qual la decisió última està en mans de la dona. L'article també aposta per una regulació específica de la objecció de consciència que permeti compatibilitzar aquest dret amb els interessos legítims de la dona embarassada".
Animación y orientación para emprender.
Grup/Autor/a: Instituto Andaluz de la Mujer

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Sevilla
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
La política penal/penitenciaria en relación con la mujer: un enfoque de género.
Grup/Autor/a: Elisabet Almeda

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Anthropos
Temes abordats: Dona i presó.
Descripció: A: Iñaki Rivera Beiras (coord.), Política criminal y sistema penal: viejas y nuevas racionalidades punitivas, Anthropos, 2005.
La violencia de género: política criminal y ley penal.
Grup/Autor/a: M.Comas d’Argemir Cendra, J.J.Queralt Jiménez

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Civitas
Temes abordats: Violència de gènere.
Descripció: A: Agustín Jorge Barreiro, Libro homenaje a Gonzalo Rodríguez Morullo, Civitas, Madrid, 2005.
Globalización y salud.
Grup/Autor/a: Federación de asociaciones para la defensa de la sanidad pública. FASDP.
Link: http://www.fadsp.org/pdf/globalizacion%20y%20salud.pdf

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Fasdp
Temes abordats: Globalització i salut.
Descripció: Inclou l'article "Globalización, género e inmigración. La salud de las mujeres inmigrants en España". Pàgines 353-376.
La violencia de género: entre el concepto jurídico y la realidad social.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=169848

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista electrónica de ciencia penal y criminología, núm.8
Temes abordats: Violència de gènere.
Descripció: "L'objecte d'aquest estudi sobre la violència de gènere és analitzar i desvetllar les raons que, a juidici de l'autora, expliquen la resistència social a admetre una realitat persistent i alarmant que sembla tenir la vocació de romandre invisible en les societats dels nostres dies. Aprofitant l'ocasió que ofereix la recent llei espanyola 1/2004 de protecció integral contra la violència cap a les dones, al treball s'argumenta la necessitat d'identificar específicament aquesta forma de violència amb un perfil diferenciat de la violència domèstica. Finalment, l'autora posa l'èmfasi en els efectes perversos que, per a la causa de les dones, produeix una protecció, a vegades excessiva, per part del dret i de l'Estat".
La constitucionalidad de la L.O. 1/2004, de medidas de protección integral contra la violencia de género, en relación con la reforma de los delitos de lesiones, amenazas y coacciones.
Grup/Autor/a: J.J. González Rus

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Dykinson
Temes abordats: Consitucionalitat de la LO 1/2004.
Descripció: A: Estudios penals en homenaje al profesor Cobo del Rosal. Coord. por Juan Carlos Carbonell Mateu, editorial Dykinson, Madrid, 2005.
El acervo comunitario en materia de igualdad de trato; la adecuación del ordenamiento jurídico interno.
Grup/Autor/a: T. Pérez del Río

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 16.
Temes abordats: Dret a la igualtat al cabal comunitari.
Descripció: "Sens dubte, el cabal comunitari constitueix un dels punts de referència, potser el més important, de conformitat amb el qual ha de ser interpretat el dret a la igualtat i la prohibició de discriminació per imperatiu constitucional. El desenvolupament de l'actuació comunitària en l'àmbit de la prohibició de discriminació comença, com no pot ser menys, sobre la base d'allò existent, el principi de lliure circulació dels treballadors que exigeix, segons estableix l'art. 48 del (llavors) Tractat de Roma, i la prohibició de discriminació retributiva per raó de sexe continguda al (llavors) art. 119 del mateix Tractat".
Planejament urbanístic, espais urbans i espais interiors des de la perspectiva de les dones.
Grup/Autor/a: Anna Bofill
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 6, Institut Català de les Dones
Temes abordats: L'arquitectura i la planificació urbanística des de la perspectiva de gènere.
Descripció: En aquesta publicació l'arquitecta Anna Bofill proposa eines i models per a la participació i visibilització de la perspectiva de les dones a l'arquitectura i l'urbanisme. L'estudi analitza i constata l'exclusió de les dones, ja sigui com a persones que habiten els espais o com a creadores de projectes arquitectònics o urbanístics i planteja l'arquitectura o la planificació urbanística des de la perspectiva de gènere.
De llengua, diferència i context.
Grup/Autor/a: Eulàlia Lledó
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 3, Institut Català de les Dones
Temes abordats: L'ús androcèntric i sexista de la llengua.
Descripció: En aquesta publicació la filòloga Eulàlia Lledó reflexiona sobre l´ús androcèntric i sexista de la llengua, i explica com en societats com la nostra, on les dones encara patim discriminacions per raó de sexe, el llenguatge recull aquestes discriminacions i les reprodueix en les seves estructures.
Informe nacional de recomendaciones y propuestas políticas. Proyecto MIP "Mujeres, Integración y Prisión".
Grup/Autor/a: Marta Cruells, Noelia Igareda (SURT)

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Dones, integració i presó. Recomanacions i propostes.
Descripció: Projecte finançat sota el V Programa Marc de la CE, 2002-2005. Aquest document constitueix un dels resultats principals del projecte MIP en el que s'ha fet un anàlisi dels processos d'integració sociolaboral de les dones preses a Europa al llarg dels anys 2002-2005. El document recull les conclusions a les que s'ha arribat amb la investigació i proposa canvis sobre les polítiques penitenciàries i socials que estan afectant a les dones recluses a España.
La presencia femenina de las mujeres en el empleo irregular.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.mtas.es/mujer

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer. Col. Observatorio 4.
Temes abordats: Treball irregular.
Política de dona.
Grup/Autor/a: Montserrat Garcia Vidal

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Dona i política.
Descripció: Article inclòs al llibre: Garcia Vidal, M. i altres, "La descentralització de competències de la Generalitat als ens locals de Catalunya", Generalitat de Catalunya.
La salut des de la sensibilitat de gènere.
Grup/Autor/a: Lucía Artazcoz
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 2, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dona i salut. Desigualtats de gènere en l'assitència sanitària.
Descripció: Aquest estudi, elaborat per la doctora Lucía Artazcoz, analitza el tractament de la salut de les dones tant des del punt de vista biomèdic com sociòlogic. També avalua les desigualtats de gènere que hi ha presents en l'assistència sanitària actual i proposa actuacions per a les polítiques de gènere contra les desigualtats de gènere en la salut.
Informes d'impacte de gènere.
Grup/Autor/a: M. Àngels Gensana
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Eines, núm. 1, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Integració de la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de les polítiques.
Descripció: Informes d'impacte de gènere, escrit per la jurista M. Àngels Gensana, mostra de forma pràctica com integrar la perspectiva de gènere en el disseny i la gestió de les polítiques, mitjançant les disposicions que aprova el Govern i el Parlament de Catalunya, per avançar cap a una administració pública més equitativa i justa per a tothom.
Violència contra les dones. Anàlisi a la població penitenciària femenina.
Grup/Autor/a: Marta Cruells, Noelia Igareda, Miriam Torrens (SURT)
Link: http://www.surt.org

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Població penitenciària femenina.
Dia Internacional de les Dones 2005.
Grup/Autor/a: Eulàlia Lledó
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 4, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dona i dret.
Descripció: Aquesta publicació recull la conferència de la filòloga Eulàlia Lledó 'Les paraules i els dies'.
Violencia en el ámbito familiar de los inmigrantes.
Grup/Autor/a: Mirentxu Corcoy Bidasolo

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Civitas
Temes abordats: Violència a l'àmbit familiar. Immigració.
Descripció: A: Agustín Jorge Barreiro, Llibre homenatge a Gonzalo Rodríguez Morullo, Civitas, Madrid, 2005.
VI Informe de sentencies benévolas a maltratadores.¿Es posible la esperanza?
Grup/Autor/a: Federación Mujeres Progresistas
Link: http://www.fmujeresprogresistas.org/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Els punts forts de la llei. 60 sentències recollides. Delicte sentenciat. Relació víctima i agressor. Sentències per Comunitats Autònomes.
Descripció: Informe de la Federación de Mujeres Progresistas basat en la benevolència de les sentències sobre violència de gènere amb impacte als mitjans de comunicació.
Càlcul de la prestació d'atur i reducció de jornada per cura de familiars: un pas cap endarrera en el foment de la conciliació de la vida laboral i familiar (Mª Teresa v. INEM).
Grup/Autor/a: Carolina Gala
Link: http://www.upf.edu/iuslabor/022005/art14.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat Pompeu Fabra
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: Comentari a la Sentència TS, de 2 de noviembre de 2004, a: Revista IUSLabor, núm.2, 2005.
Les dones migrades. Apunts, històries, reflexions, aportacions...
Grup/Autor/a: Mariel Araya, Remei Sipi
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 5, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones migrades.
Descripció: Aquesta publicació, elaborada per Remei Sipi i Mariel Araya, presenta una reflexió sobre els últims 30 anys de la immigració a Catalunya, i més concretament sobre les característiques i la història de la immigració femenina que prové dels països del sud.
Autoempleo y actividades empresariales de las mujeres en España.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.mtas.es/mujer

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Col. Estudios 91.
Temes abordats: Dona i empresa.
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. De la Ilustración al segundo sexo.
Grup/Autor/a: Celia Amorós, Ana de Miguel

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Minerva Ediciones, S.A.
Temes abordats: Teoria feminista, Il.lustració i globalització.
De nou sobre el càlcul de la base reguladora de la prestació d'atur en els casos de reducció de jornada per cura de familiars: És inconstitucional l'art. 211.1 de la LGSS?.
Grup/Autor/a: Carolina Gala
Link: http://www.upf.edu/iuslabor/042005/SeguridadSocial.CarolinaGala.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat Pompeu Fabra
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar. Reducció de jornada per cura de familiars.
Descripció: Comentari a la Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 19 d'octubre de 2005 (núms 9258/03 i 6453/04). A: Revista IUSLabor, núm.4, 2005.
Dona i violència.
Grup/Autor/a: Encarna Bodelón, Margarita Bonet, Leonor Cantera, J.A. Fernández-Amor, Carolina Gala, Mª del Carmen Gete-Alonso, Beatriu Masià, Mª Carmen Navarro, Montserrat Peretó, Joaquin Pérez, Miguel A. Sánchez, Judith Solé

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Cálamo
Temes abordats: Dret a una vida lliure de violència.
Dona immigrant i drets.
Grup/Autor/a: Susana Beltrán, Encarna Bodelón, Margarita Bonet, Teresa Freixes, Carolina Gala, Mª del Carmen Gete-Alonso, Ghassan Saliba, Carlota Solé, Judith Solé

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Cálamo
Temes abordats: Drets de les dones migrants.
Descripció: Recull de les ponències presentades a les jornades sobre "Dona Immigrant i Drets" celebrades a la Facultat de Dret de la UAB entre els dies 3 i 29 de març de 2004.
Violencia de género y derecho del trabajo: una aproximación a las diferentes medidas previstas.
Grup/Autor/a: Carolina Gala

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: La Ley
Temes abordats: Violència de gènere i mesures previstes en el dret del treball.
Descripció: A: Relaciones laborales: Revista crítica de teoría y práctica, núm.1, 2005.
La consideració de l'assetjament moral o mobbing com a accident de treball: comentari a la Sentència del Jutjat Social nº 2 de Girona de 23-9-2003 (AS 3434).
Grup/Autor/a: Carolina Gala
Link: http://www.upf.edu/iuslabor/012005/art12.htm

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat Pompeu Fabra
Temes abordats: Assetjament moral o mobbing a l'àmbit laboral.
Descripció: A: Revista IUSLabor, núm.1, 2005.
De la imposible conciliación a los permanentes malos arreglos.
Grup/Autor/a: Teresa Torns

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Universidad Complutense: Escuela de Relaciones Laborales
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: A: Cuadernos de relaciones laborales, vol. 23, núm. 1, 2005.
Tiempos de trabajo: una aproximación desde la conciliación.
Grup/Autor/a: Pilar Carrasquer Oto, Teresa Torns Martín
Link: http://www.ucm.es/BUCM/revistas/rla/11318635/articulos/CRLA0505110009A.PDF

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Universidad Complutense: Escuela de Relaciones Laborales
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: A: Cuadernos de relaciones laborales,vol. 23, núm 1, 2005.
Teoría feminista: de la Ilustración a la globalización. Del feminismo liberal a la posmodernidad.
Grup/Autor/a: Celia Amorós, Ana de Miguel

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Minerva Ediciones, S.A.
Temes abordats: Teoria feminista, Il.lustració i globalització.
Mujer y ciencia. La situación de las mujeres investigadoras en el sistema español de ciencia y tecnología.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.soyempresaria.com/

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: FECYT (Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología)
Temes abordats: Dona, ciència i tecnologia.
Les altres dones. La construcció de l'exclusió social. Els discursos que ens uneixen i ens separen.
Grup/Autor/a: Dolores Juliano
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2006
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 7, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dones immigrants, lesbianes, treballadores sexuals, mares solteres, dones que no segueixen els cànons de belles, dones grans.
Descripció: L’antropòloga Dolores Juliano exposa en aquesta publicació el procés de desvalorització social que pateixen els col·lectius de dones que transgredeixen els rols de gènere que, tradicionalment, en la cultura patriarcal, se'ls atribueixen. En concret, Juliano es refereix a col·lectius com dones immigrants, lesbianes, treballadores sexuals, mares solteres, dones que no segueixen els cànons de bellesa o fins i tot dones grans.
Transversalidad de género y Estatuto de Autonomía.
Grup/Autor/a: María Luisa Balaguer Callejón
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1182354

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Transversalitat de gènere als textos autonòmics.
Descripció: "La transversalitat consisteix fonamentalment en la comprensió que la situació d'inferioritat de la dona no se situa en un sector concret de l'activitat política, sinò que l'eradicació de la desigualtat de gènere exigeix que la política adopti solucions d'igualtat a totes i cadascuna de les seves decisions i normes".
Divorci des de la justícia (Egipte).
Grup/Autor/a: Human Rights Watch
Link: http://hrw.org

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Egipte
Temes abordats: Divorci.
Dones i presó.
Grup/Autor/a: Diputació de Barcelona

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dona i presó.
Descripció: Dossier de premsa. Centre Francesca Bonnemaison, 30 de novembre de 2004.
Estudio sobre la eficiencia de las medidas de inserción socio-laboral.
Grup/Autor/a: Marta Cruells, Miriam Torrens (SURT)
Link: http://mip.surt.org/es/final_results.html

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Processos d'integració sociolaboral de les dones preses a Europa.
Descripció: Informe part de l'Estudi "Mujeres, integración y prisión. Un análisis de los procesos de integración de las mujeres presas en Europa".
Los marcos de política y representación de los problemas públicos de lesbianas y gais en las políticas centrales y autonómicas (1995-2004): Las parejas de hecho".
Grup/Autor/a: Raquel Platero Méndez

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Problemes públics de lesbianes i gais.
Descripció: Alguns grups socials veuen a lesbianes i gais com a subjectes diferenciats, per les seves pràctiques sexuals. Això suposa que requereixen regulacions específiques o polítiques per a gais i lesbianes, com són les parelles de fet. L'objecte d'aquest problema públic és el "subjecte gai", amb una representació identitària estàtica i homogènia comuna, fins i tot transnacionalment.
Gender Equality Policy or Gender Mainstreaming: the case of Hungary.
Grup/Autor/a: Andrea Krizsán, Violetta Zentai
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Birmingham
Temes abordats: Polítiques d'igualtat de gènere.
Descripció: Paper prepared for the 2004 UACES Conference, September, 2004, Birmingham.
Carta pel dret de les dones a la ciutat.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dret de les dones a la ciutat.
Descripció: Fòrum mundial de les dones en el context del Fòrum universal de les cultures, Barcelona, juliol de 2004.
Gender Equality Policy or Gender Mainstreaming: the case of Hungary.
Grup/Autor/a: Andrea Krizsán, Violetta Zentai
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Birmingham
Temes abordats: Polítiques d'igualtat de gènere.
Descripció: Paper prepared for the 2004 UACES Conference, September, 2004, Birmingham.
Comentario al proyecto de Ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: María Luisa Balaguer
Link: http://www.juntadeandalucia.es/iam/-Articulo-14-Una-perspectiva-de-.html

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Andalusia
Editorial: Artículo 14. Una perspectiva de género, núm. 16.
Temes abordats: Llei orgànica de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
Alternativas económicas feministas.
Grup/Autor/a: Norma Sanchos
Link: http://conc.ccoo.cat/pandora/html_catala/peraprofundir.html

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: CC.OO.
Temes abordats: Drets econòmics i perspectiva de gènere.
Descripció: A l'article, Norma Sanchos, sociòloga argentina, integrant de la Red Internacional de Género y Comercio y la Articulación Feminista Marcosur, denuncia la ceguesa de gènere tant en l’àmbit microeconòmic com macroeconòmic del neoliberalisme. L'alternativa al fonamentalisme econòmic passa per la democratització de la presa de decisions, centrada en la justícia social.
Drets econòmics de les dones rurals de la regió Puno-Perú, enfocat per Pacha Aru.
Grup/Autor/a: Rosa Palomino Chahuares

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Perú
Temes abordats: Drets econòmics de les dones rurals de la regió Puno-Perú.
Descripció: Fòrum mundial de les dones. Barcelona, 2004. Diàleg: Viure i conviure. Sessió: Per un dret econòmic.
Dones gitanes i mercat laboral: mecanismes per a superar la seva triple exclusió.
Grup/Autor/a: Mikel de la Fuente Lavín
Link: http://vlex.com/vid/316431

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: País Basc
Editorial: Universidad del País Vasco.
Temes abordats: Dones gitanes i mercat laboral.
Descripció: A: Lan Harremanak: Revista de Relacions Laborals, núm. 11, juliol de 2004.
Gender Equality Frames: Sex Work between Catholicism, Liberalism and Social Democracy. A comparison of Austria and Slovenia.
Grup/Autor/a: Majda Hrzenjak, Vlasta Jalusic, Birgit Sauer, Karin Tertinegg
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Bolonia
Temes abordats: Polítiques de prostitució i tràfic de dones.
Descripció: Paper presented at the Second Pan-European Conference on EU Politics of the ecpr-Standing Group on the European Union Bologna, June 24-26, 2004.
Domestic violence: women's problem?
Grup/Autor/a: Andrea Krizsán, Marjolein Paantjens, Ilse van Lamoen
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Bolonia
Temes abordats: Violència domèstica.
Descripció: Paper prepared for the Conference "Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity", ECPR - Standing Group on the European Union. Second Pan-European Conference on EU Politics 24-26 June, 2004, Bologna, Italy.
Domestic violence: women's problem?
Grup/Autor/a: Andrea Krizsán, Marjolein Paantjens, Ilse van Lamoen
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Bolonia
Temes abordats: Violència domèstica.
Descripció: Paper prepared for the Conference "Implications of A Wider Europe: Politics, Institutions and Diversity", ECPR - Standing Group on the European Union. Second Pan-European Conference on EU Politics 24-26 June, 2004, Bologna, Italy.
Women in political decision-making and gender mainstreaming: obvious partners?
Grup/Autor/a: Maria Bustelo, Emanuela Lombardo, Petra Meier, Maro Pantelidou Maloutas
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Bolonia
Temes abordats: Dones i presa de decisions, transversalitat de gènere.
Descripció: Paper for delivery at the 2nd Pan-European Conference on EU Politics of the ECPR Standing Group on the EU, Bologna 24-26 June 2004.
Women in political decision-making and gender mainstreaming: obvious partners?
Grup/Autor/a: Maria Bustelo, Emanuela Lombardo, Petra Meier, Maro Pantelidou Maloutas
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Bolonia
Temes abordats: Dones i presa de decisions, transversalitat de gènere.
Descripció: Paper for delivery at the 2nd Pan-European Conference on EU Politics of the ECPR Standing Group on the EU, Bologna 24-26 June 2004.
La reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
Grup/Autor/a: Institut Català de les Dones
Link: http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE03/IE0310/IE031001

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Transversalitat de les polítiques de gènere. Igualtat d'oportunitats. No discriminació per raó de sexe.
Descripció: Marc legislatiu comparatiu en relació al principi d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe. Configuració de la Transversalitat de les polítiques de dones a l’Estatut. Documentació aportada per l’Institut Català de la Dona (ICD) a la Ponència redactora de la reforma de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.
La regulación legal de las agresiones y abusos sexuales.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista Meridiam, núm. 33
Temes abordats: Agressions i abusos sexuals.
L'empresonament a Catalunya.
Grup/Autor/a: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans.
Link: http://www.ub.es/ospdh

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Edicions de 1984
Temes abordats: Tractament i règim penitenciari. Protecció i garantia dels drets. Dona.
Mainstreaming Gender Equality in Europa. A Frame Analysis Approach.
Grup/Autor/a: Mieke Verloo
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Chicago
Editorial: Papers published by the MAGEEQ team
Temes abordats: Transversalitat, igualtat de gènere a Europa.
Descripció: Conference of the Europeanists in Chicago, March 11-13, 2004. Panel on "Gender mainstreaming Europe".
Mainstreaming Gender Equality in Europa. A Frame Analysis Approach.
Grup/Autor/a: Mieke Verloo
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Chicago
Editorial: Papers published by the MAGEEQ team
Temes abordats: Transversalitat, igualtat de gènere a Europa.
Descripció: Conference of the Europeanists in Chicago, March 11-13, 2004. Panel on "Gender mainstreaming Europe".
Mainstreaming Gender Equality in Europa. A Frame Analysis Approach.
Grup/Autor/a: Mieke Verloo
Link: http://www.mageeq.net/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Chicago
Editorial: Papers published by the MAGEEQ team
Temes abordats: Transversalitat, igualtat de gènere a Europa.
Descripció: Conference of the Europeanists in Chicago, March 11-13, 2004. Panel on "Gender mainstreaming Europe".
Abortion Legislation in Europe.
Grup/Autor/a: IPPF European Network

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Brussel·les
Temes abordats: Legislació sobre l'avortament a Europa.
La discriminación positiva de la mujer en el ámbito penal: reflexiones de urgencia sobre la tramitación del proyecto de ley orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Grup/Autor/a: M.A. Rueda Martín, M. A. Boldova Pasamar

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 15.
Temes abordats: Discriminació positiva en l'àmbit penal.
Descripció: "El projecte inicialment presentat pel Govern originà des d'un principi una interessant polèmica entre els diversos agents jurídics i socials, en particular en allò relatiu a la protecció penal. Topà amb les oposicions d'entre alguns sectors dels jutges i de la doctrina penal, que estimaven amb diversos arguments que el projecte del Govern xocava amb els principis bàsics que han d'informar la legislación penal en un Estat social i democràtic de dret, a l'incorporar al Codi penal tipus agreujats de violència en la parella en funció de la condició sexual d'un d'ells, però no de l'altre".
¿Es posible el tratamiento de los agresores de violencia doméstica?
Grup/Autor/a: Elena Larrauri

Any de publicació: 2005
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Marcial Pons
Temes abordats: Tractament dels agressors de violència de gènere.
Descripció: A: Dogmática y ley penal. Libro homenaje a Enrique Bacigalupo, Editorial Marcial Pons, Madrid/Barcelona, 2004.
Análisis jurídico de la violencia contra las mujeres: guía de argumentación para operadores jurídicos.
Grup/Autor/a: Ana Rubio Castro

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Sevilla
Editorial: Col. Estudios 18. Instituto Andaluz de la Mujer
Temes abordats: Violència contra les dones. Anàlisi jurídic.
Reflexiones sobre el IRPF desde la perspectiva de género.
Grup/Autor/a: Paloma de Villota, Ignacio Ferrari

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Instituto de Estudios Fiscales
Temes abordats: IRPF.
Política de civisme empresarial Novartis.
Grup/Autor/a: Novartis
Link: http://www.novartis.es/publico/Publicaciones/Responsa.aspx

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Compromís social empresarial.
Dia Internacional de les Dones 2004.
Grup/Autor/a: Fina Birulés
Link: http://www.gencat.net/icdona/publica_online.htm

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Quaderns de l'Institut, 1, Institut Català de les Dones
Temes abordats: Dona i dret.
Descripció: Aquesta publicació recull la conferència de la filòsofa Fina Birulés 'Les dones i la política'.
Política familiar, imposición efectiva e incentivos al trabajo en la reforma de la imposición sobre la renta personal (IRPF) de 2003 en España.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Papeles de trabajo, núm. 16, Instituto de Estudios Fiscales
Temes abordats: Reforma de l'imposició sobre la renta personal (IRPF) el 2003 a Espanya..
Mujeres migrants, viajeras incansables.
Grup/Autor/a: Harresiak Apurutz

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: País Basc
Temes abordats: Migració femenina.
Analysing Women’s Imprisonment.
Grup/Autor/a: Pat Carlen, Anne Worrall

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Londres
Editorial: Willan Publishing
Temes abordats: Dones preses.
El protocolo facultativo de 1999 a la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer.
Grup/Autor/a: N. Ochoa Ruiz

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 14.
Temes abordats: Eliminació de la discriminació contra la dona.
Descripció: Retos de su órgano de control internacional ante su entrada en vigor.
Creant xarxes solidàries a través de les trobades d'estudiants gitanes.
Grup/Autor/a: Lena de Botton, Carmen Elboj, Eva Jiménez, Sandra Martín
Link: http://www.uv.es/~fjhernan/ase/resumenes.html

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: València
Temes abordats: Nenes, noies i dones gitanes parlen sobre l'educació.
Descripció: Resum de la comunicació del grup de treball "Gènere i educació", presentada a la X Conferència de sociologia de l'educació, celebrada a València del 18 al 20 de setembre de 2003.
Violencia doméstica: sexo y género en las teorías psicosociales sobre la violencia. Hacia otras propuestas de comprensión e intervención.
Grup/Autor/a: Teresa Cabruja

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Intervención psicosocial: Revista sobre igualdad y calidad de vida, vol. 13, núm. 2. Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid
Temes abordats: Violència domèstica. Teories psicosocials.
Callí Butipén. Dona gitana i mercat laboral.
Grup/Autor/a: CREA, Universitat de Barcelona
Link: http://www.uv.es/~fjhernan/ase/resumenes.html

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: València
Temes abordats: Dona gitana i treball.
Descripció: Resum de la comunicació del grup de treball "Educació i treball", presentada a la X Conferència de sociologia de l'educació, celebrada a València del 18 al 20 de setembre de 2003.
V Informe de sentencias "benévolas" con los maltratadores.
Grup/Autor/a: Federación Mujeres Progresistas
Link: http://www.fmujeresprogresistas.org/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: 80 sentències minimitzades, rebaixades i absolutòries. Quadre comparatiu de les Comunitats Autònomes en els tres últims anys.
Descripció: Informe de la Federación de Mujeres Progresistas basat en la benevolència de les sentències sobre violència de gènere amb impacte als mitjans de comunicació.
Matrimonios simulados: de conveniencia, blancos, nulos.
Grup/Autor/a: M.L. Martínez de Morentín Llamas

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 15.
Temes abordats: Matrimonis de conveniència.
Descripció: "La questió és complicada. Es tracta de que l'encarregat del Registre civil inscrigui com a perfectament vàlids els matrimonis en els que es planteja la qüestió de la seva nul.litat en base a la falta de consentiment matrimonial per a realitzar-lo. Entren en joc diverses normatives aplicables que es referiran a continuació, però en tot cas, davant la dificultat provatòria que presenten alguns supòsits, s'opta per l'admissió de pressumpcions. Davant el dubte s'opta per la pressumpció de bona fe dels contraents i per l'admissió de la inscripció del matrimoni, en base a que el ius nubendi és un dret inalienable de la persona".
Les dones i els nens primer: discursos de la maternitat.
Grup/Autor/a: Angeles de la Concha, Raquel Osborne

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Anàlisi crític del doble discurs de la funció de la maternitat en diferents àmbits del pensament i la cultura com són la filosofia, la tradició religiosa, la literatura i el cine, i el seu impacte en la vida cotidiana.
Las sultanas olvidadas.
Grup/Autor/a: Fatima Mernissi

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Quinteto
Temes abordats: Dones oblidades, que van prendre el poder en Estats que definien la política com una ocupació exclusivament masculina.
Treballadores del sexe: drets, migracions i tràfic al segle XXI.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ediciones Bellaterra, S.A.
Temes abordats: Drets de les treballadores del sexe. Migracions i tràfic.
¿Trabajadoras del sexo? Algunas consideraciones sobre la reciente jurisprudencia sobre la materia.
Grup/Autor/a: P. Benlloch Sanz

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 14.
Temes abordats: Consideracions de la jurisprudència recent sobre les treballadores sexuals.
Descripció: "De l'examen de la jurisprudència recent, l'autor estableix com a conclusions generals, en primer lloc, que sembla clar que la prostitució impedeix considerar a qui voluntàriament l'exerceix com a treballador per compte aliè. En segon lloc, que l'activitat d' altern pot ser duta a terme tant per compte propi com en l'àmbit del contracte de treball, sempre que concurreixin en aquest segon cas les notes que legalment permeten el seu manteniment a l'ordenament laboral. En tercer lloc, estableix que la línia que separa l' altern de la prostitució serà en molts casos difícil d'establir, motiu pel qual la cobertura laboral de la primera s'extendrà indirectament a la segona. Per últim considera, que encara que aparentment l'àmbit del treball per compte propi resulta menys problemàtic, s'ha de tenir present que, donada la realitat social subjacent, en molts casos estarem en presència de falsos autònoms, o dependents econòmicament d'una organització empresarial".
La migración política: Argentina, Chile y Uruguay.
Grup/Autor/a: Dolores Juliano
Link: http://www.e-leusis.net/ficheros/documentos/La%20migracion%20politica.pdf

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Migració i política.
La maternitat a Occident i les seves condicions de possibilitat al segle XXI.
Grup/Autor/a: Cristina Brullet

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Discursos de la maternitat.
Descripció: A: De la Concha, Angeles; Osborne, Raquel (coords), "Les dones i els nens primer. Discursos de la maternitat", Icaria Editorial, Barcelona, 2004.
Dispositivos de creación de empresas: protocolo de actuación desde un enfoque de género.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Astúries
Editorial: Insituto Asturiano de la Mujer
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Descripció: Projecte "La igualdad crea empleo". Iniciativa comunitària Equal. Insituto Asturiano de la Mujer.
La incidencia de la suspensión por maternidad sobre el derecho a las vacaciones.
Grup/Autor/a: C. Ortiz de Solórzano Aurusa

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 14.
Temes abordats: Suspensió per maternitat del dret a les vacances.
Descripció: "En definitiva, el Tribunal de Justícia de les Comunitats Europees, en la seva funció d'intèrpret del dret comunitari, ha declarat la inadequació de la jurisprudència unificada del nostre Tribunal Suprem amb les normes comunitàries reguladores de les vacances, sobre el permís de maternitat i la igualtat de tracte d'homes i dones".
Els drets humans dels indígenes a la jurisprudència de la Cort Interamericana de drets humans.
Grup/Autor/a: J. Aylwin (editor)
Link: http://www.derecho.uchile.cl/cdh/

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Xile
Editorial: Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de la Frontera, Temuco
Temes abordats: Els drets humans dels indígenes.
Descripció: A: J. Aylwin (editor), "Drets humans i pobles indígenes. Tendències internacionals i context xilè", Institut d'Estudis Internacionals, Universitat de la Frontera, Temuco, Xile, 2004.
Atrapades per la diferència, dones refugiades de Butan al Nepal.
Grup/Autor/a: Human Right Watch

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Nepal
Editorial: Human Right Watch
Temes abordats: Dones refugiades.
Violència domèstica i la vulnerabilitat de les dones al VIH a Uganda.
Grup/Autor/a: Human Rights watch
Link: http://www.hrw.org

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Uganda
Temes abordats: Violència domèstica i salut.
Informe sobre les dones de les zones rurals de la UE davant la revisió intermedia de la política agrària comuna.
Grup/Autor/a: Comissió dels drets de la dona i igualtat d'oportunitats
Link: http://www.fademur.es/_documentos/informe_UE_rural_PAC.pdf

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Unió Europea
Editorial: Parlament Europeu
Temes abordats: Dones davant la revisió de la política agrària comú.
La discriminació contra de les dones amb discapacitat.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Màlaga
Editorial: Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Dones no estàndards.
Descripció: Segona Conferència europea de Ministres responsables de les polítiques d'integració de les persones amb discapacitat. "Millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat: perseguir una política coherent per i per a una plena i completa participació". Màlaga, 7 i 8 de maig de 2003.
Una aproximación política al lesbianismo.(De)construcción social de la sexualidad.
Grup/Autor/a: Beatriz Gimeno

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social oficiales de diplomados en trabajo social
Temes abordats: Dones lesbianes.
Descripció: A: Revista Servicios Sociales y política social del Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social, núm 70, 2n trimestre de 2003.
I Congrés internacional sobre Dona i discapacitat.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.micongreso.gva.es/presentacion_c.htm

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: València
Editorial: Generalitat Valenciana, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, UE
Temes abordats: Dones no estàndards.
Descripció: Conclusions del I Congrés internacional sobre Dona i discapacitat celebrat a València, del 27 de febrer a l'1 de març de 2003.
Las mujeres indígenas y la militarización de sus territorios (Colòmbia).
Grup/Autor/a: AAVV
Link: www.ilsa.org.co/biblioteca/13.pdf

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Colòmbia
Editorial: Droit et Democratie
Temes abordats: Violència vers les indígenes.
Descripció: Entrevista taula dona i coflicte armat, informe sobre la violència socio-política, contra dones, joves i nenes a Colòmbia, Bogotà.
Género y Presupuestos. Colección de recursos de apoyo.
Grup/Autor/a: Hazel Reeves y Charlie Sever.

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Regne Unit
Editorial: Bridge. Development - Gender. Institute of Development Studies. University of Sussex, Brighton
Temes abordats: Gènere i pressupostos.
Género y Presupuestos. Informe General.
Grup/Autor/a: Helena Hofbauer Balmori

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Regne Unit
Editorial: Bridge. Development - Gender. Institute of Development Studies. University of Sussex, Brighton
Temes abordats: Gènere i pressupostos.
La violència sexual i la seva representació a la premsa.
Grup/Autor/a: N. Fernández Díaz

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Anthropos
Temes abordats: Violència de gènere a la premsa.
Un cuarto propio.
Grup/Autor/a: Virginia Woolf

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Horas y Horas
Temes abordats: Dret a l'habitatge.
Fent dels drets una realitat. Un anàlisi del treball dels comitès de monitoreig de l'ONU sobre els drets reproductius i sexuals.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org/esp_pub_bo_tmb.html

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Centre de Drets Reproductius
Temes abordats: Drets sexuals i reproductius.
Per què delinqueixen les dones? Part II. Vessants analítiques des d'una perspectiva de gènere.
Grup/Autor/a: M. Romero Mensoza

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: Salud mental, vol. 26, núm.1.
Temes abordats: Anàlisi de la criminalitat femenina des de la perspectiva de gènere.
Descripció: "Des del punt de vista de l'anàlisi de gènere, tot allò que en el sistema econòmic i social impedeixi o retardi sistemàticament l'accés d'homes o de dones a algun dret universal, constitueix una inequitat de gènere. Les dones que cometen delictes no només deixen d'exercir activitats i de disfrutar de béns als que tenen dret, sinó que es veuen excloses de la majoria de les possibilitats d'obtenir-los, és a dir, viuen en exclusió social. Per tant, donades les condicions de desigualtat social que prevalen per a la dona que comet un delicte, si el sistema d'impartició de justícia no les té en compte, acabarà per imposar-se una justícia parcial. Mentre s'apliquin sancions anàlogues a condicions que no són iguals, el que es produirà és una situació de desigualtat real i profunda".
El mainstreaming. La aplicación de la transversalidad en la Unión Europea.
Grup/Autor/a: E. Lombardo

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 13.
Temes abordats: La transversalitat a la Unió Europea.
Descripció: "La posada en joc del mainstreaming de gènere és una revolució en les relacions humanes, polítiques i laborals que ha de ser assumida per tots els actors que participen en l'elaboració, adopció i implementació de mesures polítiques als nivells europeu, nacional, regional i local".
La protección de la familia en la reforma del IRPF para el 2003.
Grup/Autor/a: I. Jiménez Compaired

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 12.
Temes abordats: Protecció de la família i reforma de l'IRPF.
Descripció: "Aquest article analitza les mesures adoptades per la llei 46/2002 que fan referència al tractament fiscal de la família. En primer lloc, l'autor examina diversos aspectes de la llei de l'IRPF que fan referència directament a la tributació familiar, en concret les minoracions i reduccions de renta gravada en atenció a circumstàncies familiars i la fórmula especial de tributació conjunta. A més de tractar la denominada deducció per maternitat".
I ara què? La violència de gènere en la parella.
Grup/Autor/a: Lluïsa Carmona

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Educació social: Revista d'intervenció socioeducativa, núm. 23.
Temes abordats: Violència de gènere.
Descripció: La violència de gènere en la parella o l'anomenada violència domèstica és un fenomen històric i multicultural que a la nostra societat s'ha fet més visible en els últims anys però que encara està afectat per nombrosos mites i estereotips. La manca de recursos per a la recerca i la intervenció faciliten o reforcen els factors causals socioculturals, al mateix temps que fan possible el greu problema de la segona victimització a les dones maltractades.
Economia i gènere.
Grup/Autor/a: P. de Villota Gil-Esoín

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Economia i gènere.
A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde...: diez años aprendiendo de nosotras, las mujeres.
Grup/Autor/a: Lluïsa Carmona

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Duoda: Revista d'estudis feministes, núm. 24.
Temes abordats: Violència de gènere.
Situació de les dones a les presons al Pais Basc.
Grup/Autor/a: Cesar Manzanos, Jauana Balmaseda

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: País Basc
Editorial: Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social, Gobierno Basc
Temes abordats: Dones i presó al País Basc.
Aproximación al análisis de las figuras impositivas del sistema fiscal español desde una perspectiva de género.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer
Temes abordats: Sistema fiscal espanyol des d'una perspectiva de gènere.
Sociología de la sexualidad.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne, Oscar Guasch

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Centro de Investigaciones Sociológicas
Temes abordats: Sociologia de la sexualitat.
Dones empresonades.
Grup/Autor/a: Elisabet Almeda

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ariel
Temes abordats: Dones preses.
Intervenció amb la dona traumatitzada víctima de la violència de gènere.
Grup/Autor/a: Lluïsa Carmona (Tamaia)
Link: http://www.caps.pangea.org/quadern/31/3109carmona.pdf

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Violència de gènere.
Igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer en la Unión Europea.
Grup/Autor/a: M.C. Ortiz Lallana

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 47
Temes abordats: Igualtat de drets i oportunitats entre dones i homes a la UE.
Habilitats i coneixements aplicats a la direcció d'empreses. Les dones directives. Estudi de gènere i direcció a les empreses gironines.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Girona
Editorial: Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, Col. Estudis Dona i Societat.
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
El derecho a una vivienda adecuada: notas para su exigibilidad.
Grup/Autor/a: G. Pisarello

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: Fontamara
Temes abordats: Dret a l'habitatge.
Descripció: A: V. Abramovich, M. J. Añon y C. Courtis (eds.), Derechos Sociales Instrucciones de Uso, Fontamara, México, 2003.
Política comunitària contra la discriminació de la dona al treball.
Grup/Autor/a: M.B. Sánchez López

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Cizur menor (Navarra)
Editorial: Aranzadi
Temes abordats: No discriminació de la dona al treball.
Los nuevos delitos de violencia doméstica: otra reforma precipitada.
Grup/Autor/a: Patricia Laurenzo Copello
Link: http://www.juntadeandalucia.es/iam/-Articulo-14-Una-perspectiva-de-.html

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Andalusia
Editorial: Artículo 14, una perspectiva de género, núm.14.
Temes abordats: Reformes legislatives en matèria de violència domèstica.
Descripció: "L'imparable avanç punitiu, inspirat abans en la crònica de successos que en criteris racionals de política criminal, ha donat lloc a una superposició de mesures repressives mancades d'una mínima coherència interna que permeti entreveure els objectius concrets que persegueix la reforma. La propia dispersió dels delictes de violència domèstica, ens demostra aquesta absència de línies políticocriminals clares. Quants més passos es dónen en aquest camí precipitat de reformes i contrareformes parcials, més clara es veu la necessitat d'una llei integral contra la violència domèstica que permeti abordar el fenomen en tota la seva complexitat".
Epistemología feminista y postmodernidad.
Grup/Autor/a: Miguel Martínez

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Editorial: Cinta de Moebio: Revista Electrónica de Epistemología de Ciencias Sociales, nº. 16
Temes abordats: Epistemologia feminista.
Descripció: "El presente artículo trata de ilustrar el significado e implicaciones que ha ido adquiriendo, dentro de la Orientación Postmodernista, la imagen de la mujer en nuestro tiempo, especialmente a lo largo de la segunda parte del siglo XX. Esta imagen ha adquirido una connotación epistemológica y metodológica propias que nos obligan a un rediseño de la mayoría de los proyectos de investigación en que la mujer juegue un papel determinante, ya sea como sujeto de la labor investigativa o como objeto prevalente de la misma".
¿Por qué retiran las mujeres maltratadas las denúncias?
Grup/Autor/a: Elena Larrauri

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Revista de Derecho Penal y Criminología, núm. 12.
Temes abordats: Possibles raons per les que una dona maltractada retira la denúncia.
Descripció: "L'autora de l'article analitza les possibles raons per les que una dona maltractada retira la denúncia. Els principals supòsits que l'autora descriu són la falta de recolzament econòmic, el temor a les represàlies, la tradicional desconsideració social de la víctima, la desconfiança a les declaracions de la dona, l'anomenat assetjament processal, el sistema més avantatjós per a tramitar (sistema de delicte públic o el sistema que requereix denúncia), els defectes del sistema penal i per últim el pensar en el bé dels seus fills".
Ejemplos de buenas prácticas desde la perspectiva de género recogidas en los convenios colectivos de FeS-UGT 2002/2003.
Grup/Autor/a: FeS-UGT
Link: http://www.ugt.es

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Clàusules generals d'igualtat i no discriminació, conciliació de la vida familiar i laboral, assetjament sexual, salut laboral, ús de llenguatge neutre.
La mujer, la nacionalidad y la ciudadanía.
Grup/Autor/a: Nacions Unides

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Nacions Unides
Temes abordats: Dona i drets.
Verde que te quiero violeta. Encuentros y desencuentros entre feminismo y ecologismo.
Grup/Autor/a: Anna Bosch, Cristina Carrasco, Elena Grau
Link: http://www.ecodes.org

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Feminismo i ecologisme.
La violencia ejercida contra las mujeres.
Grup/Autor/a: Instituto de la Mujer
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=ANUALIDAD&revista_busqueda=1212&clave_busqueda=2003

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 42
Temes abordats: Violència de gènere.
¿Conciliación? No, gracias. Hacia una nueva organización social.
Grup/Autor/a: Cristina Carrasco

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Conciliació.
Descripció: A: Cristina Carrasco, Malabaristas de la vida. Mujeres, tiempos y trabajos, Icaria, Barcelona, 2003.
Reflexiones sobre la violencia de género. Actitudes de la policía judicial.
Grup/Autor/a: M.G. Altava Lavall

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 13.
Temes abordats: Violència de gènere i actuacions de la policia judicial.
Descripció: "Aquest article analitzant el problema de la violència contra la dona des del seu origen, desmitifica una sèrie de mites que s'han creat falsament al voltant d'aquesta qüestió, al mateix temps que realitza un anàlisi, no només de les actuacions policials que s'han de dur a terme davant d'aquests delictes de maltractament, sinó també dels mecanismes per part d'institucions i associacions que s'han de posar a l'abast de la víctima".
Las Juezas en los Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales.
Grup/Autor/a: Elizabeth Iñiguez de Salinas

Any de publicació:
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Editorial: Revista del Centro de Estudios Constitucionales, nº 1
Temes abordats: Dona i dret.
Descripció: Aquest article presenta la visió des d'una perspectiva de gènere de les jutgesses com a operadores del sistema jurídic nacional i internacional.
Prostitución = ¿Profesión?. Una relación a debate.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 13.
Temes abordats: Debat sobre la consideració de la prostitució com una activitat econòmica lícita.
Descripció: "En la nostra opinió, i donat que la prostitució no té la consideració d'activitat econòmica lícita, res impedeix en el pla jurídic, per a que elles autogestionin la seva activitat, per a que entre vàries organitzin com volen realitzar el seu treball, en quines condicions, amb quins honoraris, amb quina contraprestació econòmica, etc. En definitiva, serien elles mateixes les que es dotarien de regles que estimessin oportunes per prestar els seus serveis d'una manera independent i sense intermediació aliena".
Les característiques de les víctimes a Catalunya i a altres països industrialitzats.
Grup/Autor/a: M. Eulàlia Luque Reina

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Departament de Justíci, Generalitat de Catalunya.
Temes abordats: Violència domèstica.
Descripció: Documents de treball. Investigació.
La memoria de la muchacha tracia. Notas sobre mujeres, filosofía y otras experiencias.
Grup/Autor/a: Fina Birulés

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Granada
Editorial: Arenal: Revista de historia de mujeres, vol. 10, núm. 1, Universida de Granada.
Temes abordats: Dona i filosofia.
Descripció: L'objectiu de l'article és examinar, en primer lloc, la possibilitat d'una tradició de pensament femení. Per això es recórre a la noció arendtiana d'una tradició oculta. En segon lloc, destacar el fet que en la majoria de debats filosòfics contemporanis (i els que es dónen al marc de la teoria feminista no són una excepció), juga un important paper un terme ben conegut: l'experiència. I finalment, suggereix la necessitat d'una cartografia dels usos del terme experiència si volem saber de què parlem i si desitgem analitzar i repensar els últims 25 anys d'estudis de dones.
La construcció de la dis-Capacitat manifesta en la dona.
Grup/Autor/a: M. Carme Rius

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Dones No Estàndards
Temes abordats: Dones no estàndards.
La memoria de la muchacha tracia: mujeres y filosofía.
Grup/Autor/a: Fina Birulés

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: La Laguna
Editorial: Clepsydra: revista de estudios de género y teoría feminista, núm. 2. Universidad de La Laguna.
Temes abordats: Dones i filosofia.
Descripció: Aquest article pretén investigar alguna de les vies per a una consideració del paper i del lloc de les filòsofes en la història de la filosofia. A l'article s'interroga al voltant a la falta de transmissió de l'obra de les dones filòsofes i en relació a l'existència d'una tradició de pensament femení, i es planteja la possibilitat d'utilizar la noció arendtiana de "tradició oculta" per mostrar l'obra de les dones filòsofes.
La protección de los colectivos desfavorecidos: jóvenes, mujeres, minusválidos y personas de la tercera edad.
Grup/Autor/a: Carolina Gala, Salvador del Rey Guanter

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Subdirección General de Publicaciones
Temes abordats: Protecció dels col.lectius desafavorits.
Descripció: A: Rodrigo Martín Jiménez, Antonio Vicente Sempere Navarro (coords.), "El modelo social en la Constitución española de 1978".
La discriminación de las mujeres discapacitadas en España.
Grup/Autor/a: D. Giménez López, M. Ramos Lorente
Link: http://www.mtas.es/publica/revista/numeros/45/estudio3.pdf

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: La discriminació de les dones discapacitades.
Descripció: A: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 45, 2003.
Engenerando nuestras espectativas.
Grup/Autor/a: Alda Facio

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Veneçuela
Editorial: Revista otras miradas. vol. 2
Temes abordats: La diferència sexual entre homes i dones ha comportat desigualtats legals, socials, econòmiques.
Descripció: "El artículo aborda como las diferencias sexuales de las mujeres con respecto a los hombres ha significado desigualdades legales, políticas, sociales y económicas que se expresan en cada cultura y generación de manera diferente, pero bajo rasgos comunes como son una ideología patriarcal que devalúa a la mujer a partir de expresiones explicitas y no explicitas, un pensamiento dicotómico jerarquizado y sensualizado que permite mantener y reproducir la exclusión de las mujeres y someterla al cumplimiento de sus roles naturales".
El aborto en México.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://ccp.ucr.ac.cr/ac/gonzalez.pdf

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: IPAS
Temes abordats: Dret a l'avortament a Mèxic.
X Jornades de cultura gitana a Catalunya.
Grup/Autor/a: Federació d'Associacions Gitanes de Catalunya (FAGIC)
Link: http://www.dromkotar.org/

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Cultura gitana a Catalunya.
Descripció: Conclusions dels grups de treball de les X Jornades de cultura gitana a Catalunya. 23, 24 i 25 de novembre de 2002.
Les dones rurals i la seva contribució al desenvolupament del medi rural.
Grup/Autor/a: Inmaculada Fernandez Landauro

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Libro blanco de la agricultura y el desarrollo rural
Temes abordats: Les dones i el desenvolupament rural.
Feminisme gitano. Una aportació solidària a la superació de les desigualtats de gènere.
Grup/Autor/a: Fundación Secretariado General Gitano de Barcelona (FSGG)
Link: http://www.dromkotar.org/documentos/castellano%20jornadas%20bcn%20fsgg.pdf

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones gitanes. Feminisme. Igualtat de gènere.
Descripció: Jornada "Dona gitana: un espai per a la participació". 5 de novembre de 2002, Barcelona.
Presupuestos de género.
Grup/Autor/a: Kate Bellamy, Grupo de presupuestos de mujeres del Reino Unido (Women’s Budget Group)
Link: http://www.juntadeandalucia.es/economiayhacienda/servicios/genero/documentacion/Bellamy.pdf

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Europa
Editorial: Council of Europe
Temes abordats: Pressupostos de gènere.
Descripció: Document d' informació per la Red informal d' experts en pressupostos de gènere del Consell d'Europa.
Derechos reproductivos en el sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Drets sexuals i reproductius.
Salut sexual i reproductiva a l'adolescència.
Grup/Autor/a: Grup d'opinió de l'observatori de bioètica i dret
Link: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Salud_sexual_y_reproductiva.pdf

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori de bioètica i dret
Temes abordats: Salut sexual i reproductiva.
Ponencia de la Profesora Raquel Osborne Verdugo en la Comisión especial sobre la prostitución. Cortes Generales, 2002.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne Verdugo

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Cortes Generales
Temes abordats: Prostitució.
Congelació d'ovòcits per a la reproducció humana.
Grup/Autor/a: Grup d'opinió de l'observatori de bioètica i dret
Link: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Congelacion_de_ovocitos.pdf

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori de bioètica i dret
Temes abordats: Reproducció assistida.
Frente a la globalización neoliberal ¿qué movimiento feminista necesitamos?
Grup/Autor/a: Alda Facio
Link: http://www.uasb.edu.ec/padh/

Any de publicació: 2003
Lloc de publicació: Equador
Editorial: Universidad Andina Simón Bolívar, Boletín nº 5
Temes abordats: Moviment feminista.
Descripció: A: Programa Andino de Derechos Humanos, Universidad Andina Simón Bolívar, Boletín Nº 5: Emergencia de los Movimientos Sociales en la Región Andina, Marzo 2003.
El vínculo social: ciudadanía y cosmopolitismo.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Construcció del concepte de ciutadania.
Descripció: Aquest llibre recull les principals contribucions (les ponències i un bon nombre de comunicacions) que es van produir a les Jornades de Filosofia Jurídica i Política celebrades a València el 1999 i en les que es discutí sobre la necessitat de revisar els supòsits del vincle social i polític, amb especial atenció a alguns elements centrals: la construcció de la noció de ciudadania, el paper del treball, l'alternativa del cosmopolitisme.
Luces y sombras del derecho a la maternidad. Análisis jurídico de su reconocimiento.
Grup/Autor/a: Ana I. Marrades Puig

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: València
Editorial: Universitat de València
Temes abordats: Dret a la maternitat. Anàlisis jurídic.
La protección reduccionista de la mujer en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: el embarazo como riesgo.
Grup/Autor/a: S. Pedrosa Alquézar

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 9.
Temes abordats:
Descripció: "Sense desvalorar l'abast de l'article 26, cal senyalar que és necessària una protecció més exhaustiva de la situació d'embaràs al treball, una millor protecció que pot aconseguir-se amb l'instrument de la negociació col.lectiva que pot incorporar els annexos de la directiva comunitària de maternitat que recullen els agents, procediments o condicions de treball de risc específic durant l'embaràs o la lactància i solucionar problemes, tals com omplir el buit legal davant la possibilidad de trobar un supòsit exempt per a la salut de la mare o el nen/a durant el període de lactància i oferir una solució alternativa per a aquelles dones que no cumpleixin els requisits per accedir a la prestació econòmica de risc durant l'embaràs".
Maternidad tardía: incidencia, perfiles y discursos.
Grup/Autor/a: R.Sampedro, M.V.Gómez, M.Montero
Link: http://dialnet.unirioja.es/servlet/oaiart?codigo=1374394

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: EMPIRIA. Núm. 5, 2002.
Temes abordats: Maternitat tardana.
Derechos reproductivos y mujeres discapacitadas.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Drets sexuals i reproductius i dones no estàndards.
Casos hipotètics per a l'estudi i capacitació en drets humans.
Grup/Autor/a: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Link: http://www.iidh.ed.cr/

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: San José, Costa Rica
Temes abordats: Drets humans.
Women and Punishment. The struggle for justice.
Grup/Autor/a: Pat Carlen

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Londres
Editorial: Willan Publishing
Temes abordats: Dones i presó.
La trata sexual de mujeres extranjeras: una aproximación jurisprudencial.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda Abreu

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Granada
Editorial: Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm.5.
Temes abordats: Tracta sexual de dones estrangeres.
Descripció: "L' Assamblea General de les Nacions Unides s'ha aproximat a aquest concepte quan, referint-se a la tracta en general, la descriu com el moviment il.lícit i clandestí de persones a través de les fronteres nacionals i internacionals amb la finalitat última de forçar a dones i nenes a situacions d'opressió i explotació sexual o econòmica, en benefici de proxenetes, tractants i bandes criminals organitzades".
Les dones marroquines a Catalunya: entre la transgressió i el canvi.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.iecat.cat

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Revista catalana de sociologia, 18.
Temes abordats: Dones migrades a Catalunya.
La incorporación de la perspectiva de género. Una visión general.
Grup/Autor/a: Nacions Unides

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Nacions Unides
Temes abordats: Incorporació de la perspectiva de gènere a les institucions.
Indicadors d'exclusió social de dona i discapacitat.
Grup/Autor/a: Associació Dones No Estàndards, Universitat Autònoma de Barcelona

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, UE
Temes abordats: Dones no estàndards i exclusió social.
Descripció: És un treball d’investigació psicosocial realitzat per l'Associació Dones No Estàndards i la Universitat Autònoma de Barcelona i cofinançat per la Unió Europea i el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Amb aquest treball s’ha estudiat a fons el concepte de la discapacitat, de la unió de la discapacitat i la dona, de la construcció social i mental d’aquests termes i de com aquests afecten a les dones amb discapacitat i a tota la societat en les seves dimensions (laboral, sexual, vida quotidiana...). Es pretén així marcar quins són els indicadors psicosocials que exclouen a la dona amb discapacitat d’allò comú, de la societat partint d’una anàlisi filosòfica que servirà com a metodologia per detectar les exclusions socials en general.
Problemas de legalidad de la DF 1a, 1, del RD 1251/2001, de 16 de noviembre.
Grup/Autor/a: J.A. Nicolás Bernad

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 9.
Temes abordats: Prestacions econòmiques per maternitat i risc durant l'embaràs.
Descripció: "La DF 1a, 1, del RD 1251/2001, de 16 de novembre, pel que es regulen les prestacions econòmiques del sistema de la Seguretat Social per maternitat i risc durant l'embaràs, modificà el RD 2720/1998, de 18 de desembre, en matèria de contractes de duració determinada i, en concret, en allò relatiu al contracte d'interinitat. Aquesta modificació ha d'entendre's supèrflua, tenint en compte que la redacció anterior, ara modificada, possibilita la contractació d'interins/es a temps parcial per a substituir a qui de conformitat amb l'establert legal o convencionalment redueixin temporalment la seva jornada".
Objectius i intervencions per a la millora de la salut maternoinfantil.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.gencat.net/salut/depsan/units/sanitat/html/ca/plasalut/doc5216.html

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Departament de Sanitat i Seguretat Social, Generalitat de Catalunya
Temes abordats: Salut maternoinfantil.
Descripció: Inclòs al Pla de salut 2002-2005 del Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.
Igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. La aportación de la inspección de trabajo y seguridad social.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer
Temes abordats: Igualtat de tracte entre homes i dones al treball.
Corregir i castigar. L'avui i l'ahir de les presons de dones.
Grup/Autor/a: Elisabet Almeda

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Edicions Bellaterra
Temes abordats: Presons de dones.
El rostre de la violència: més enllà del dolor de les dones.
Grup/Autor/a: M. Elósegui, C. Gaudó, M.T. Glez Cortés (eds.)

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Violència de gènere.
Respuestas a la violencia doméstica: un estudio multidisciplinar.
Grup/Autor/a: Patricia Fernández-Pacheco Estrada

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Alacant
Editorial: Centre d’Estudis sobr e la Dona. Universitat d'Alacant
Temes abordats: Violència domèstica.
El derecho a la maternidad de la mujer trabajadora.
Grup/Autor/a: J.F. Lousada Arochena

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer
Temes abordats: Dret a la maternitat de la dona treballadora.
El orden originario de los apellidos.
Grup/Autor/a: M.P. Sánchez González

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 9.
Temes abordats: L'ordre dels cognoms.
Descripció: "La reforma operada per la llei 40/1999, en la meva opinió, ha avançat en el camí cap a la consecució real del principi d'igualtat (entre sexes), però sense arribar a produir una completa equiparació. El nou sistema, doncs, no ha conseguit eliminar la discriminació, només aternuar-la".
La violencia habitual en el ámbito familiar.
Grup/Autor/a: R.A. Gaspar Blanch

Any de publicació: 2002
Lloc de publicació: Saragossa
Editorial: Revista Aequalitas, núm. 9.
Temes abordats: Violència domèstica.
Descripció: "El delicte de violència domèstica és una manifestació de l'anomenada "violència de gènere", en la que l'agressor és quasi sempre un home i la víctima és en el 90% dels supòsits dona, davant d'aquesta realitat cal reflexionar al voltant del fet que de les mesures adoptades fins ara encara que eren necessàries, no són ni molt menys suficients".
Mercados de empleo, hogares y ciudadanía. Delimitación de los espacios laborales de las mujeres inmigrantes en el contexto de la globalización.
Grup/Autor/a: Colectivo Ioé

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Madrid
Temes abordats: Dones immigrants i aspectes laborals en el context de la globalització.
Cèl.lules mare embrionàries.
Grup/Autor/a: Grup d'opinió de l'observatori de bioètica i dret
Link: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Celulas_madre_embrionarias.pdf

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori de bioètica i dret
Temes abordats: Drets reproductius.
Les dones gitanes de Barcelona al s. XXI.
Grup/Autor/a: Associació gitana de dones Drom Kotar Mestipen
Link: http://www.dromkotar.org/

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones gitanes de Barcelona al segle XXI.
Descripció: La igualtat de les diferències al treball de l'Associació gitana de dones Drom Kotar Mestipen. I Jornades de treball. Trobades d'estudiants gitanes.
Hacia una nueva metodología para el estudio del tiempo y del trabajo.
Grup/Autor/a: Cristina Carrasco
Link: http://www.paho.org/

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Temes abordats: Usos del temps.
Descripció: Taller Internacional "Cuentas Nacionales de Salud y Género", 18 i 19 d'octubre 2001, Santiago de Chile.
La doble presencia, ¿una propuesta para conseguir la conciliación?
Grup/Autor/a: Teresa Torns

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Pamplona
Temes abordats: Conciliació de la vida laboral i familiar.
Descripció: Jornada "Doble jornada-Doble Presencia". Pamplona, 17 de octubre de 2001.
Feminismo y maternidad por sustitución.
Grup/Autor/a: Francesca Puigpelat

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Argentina
Editorial: Revista Zona Franca, septiembre 2001, Universidad Nacional de Rosario.
Temes abordats: Feminisme i maternitat.
La invisibilidad de la violencia ejercida contra las mujeres con discapacidad.
Grup/Autor/a: Comisión de la Mujer del CERMI
Link: http://usuarios.discapnet.es/AJimenez/imagen/Mujerydiscapacidad.htm

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Murcia
Temes abordats: La violència exercida contra les dones amb discapacitat.
Descripció: Congreso nacional sobre mujer y discapacidad. Murcia, 19 i 20 de juny de 2001.
El reconocimiento de la diferencia de género como eje transversal de las políticas urbanas: La seguridad como caso paradigmático.
Grup/Autor/a: María Naredo Molero

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: País Basc
Temes abordats: La diferencia de género en la seguridad.
Descripció: Ponència desenvolupada en una trobada de formació a personal contractat i funcionari de l'Administració del País Basc (IVAP) de 16 de maig de 2001.
Donació d'ovòcits.
Grup/Autor/a: Grup d'opinió de l'observatori de bioètica i dret
Link: http://www.pcb.ub.es/bioeticaidret/archivos/documentos/Donacion_de_Ovocitos.pdf

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Observatori de bioètica i dret
Temes abordats: Drets reproductius.
Estudios sobre violencia familiar y agresiones sexuales.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer
Temes abordats: Violència de gènere i agressions sexuals.
Los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales.
Grup/Autor/a: E. Orts Berenguer, C. Suárez-Mira Rodríguez

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Agressions sexuals.
Entre l'atur i el temps parcial: noves maneres per a una vella desigualtat?
Grup/Autor/a: Teresa Torns

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Institut d'Estudis Catalans: Associació Catalana de Sociologia
Temes abordats: Desigualtat en l'atur i el treball a temps parcial.
Descripció: A: Revista catalana de sociologia, núm. 15, 2001.
Los delitos de abandono de familia e impago de pensiones.
Grup/Autor/a: Patricia Laurenzo Copello

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Delicte d'abandonament de família. Impagament de pensions.
Dos metáforas para la libertad: igualdad y diferencia.
Grup/Autor/a: Encarna Bodelón González

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones i llibertat
El tráfico sexual de personas.
Grup/Autor/a: María Luisa Maqueda

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: València
Editorial: Tirant lo Blanch
Temes abordats: Tràfic sexual de persones.
El principi d'igualtat i els sistemes de protecció i garanties a la Constitució espanyola de 1978: especial referència a la situació jurídica de la dona.
Grup/Autor/a: N. González Martín
Link: http://www.juridicas.unam.mx/publica/rev/indice.htm?r=boletin&n=102

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 102.
Temes abordats: Principi d'igualtat i sistemes de protecció i garanties a la Constitució espanyola.
Descripció: "Tant el principi d'igualtat proclamat a l'article 14 de la Constitució espanyola, com els mecanismes de protecció de tals drets fonamentals o garanties individuals, són instruments justos, i ningú té el menor dubte de la justícia que es reclama en ells, només falta que aquesta conclusió sigui una plena realitat en la vida social i es dugui a terme la verdadera finalitat per la qual van ser creats".
Inmigración y educación en clave de futuro.
Grup/Autor/a: Dolores Juliano
Link: http://ldei.ugr.es/webequal/Documentos/TextosArenaProfesionales/ModuloE/Textos/Juliano2001.pdf

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat de Barcelona
Temes abordats: Immigració i educació.
Che genere di sicurezza. Donne e uomini in città.
Grup/Autor/a: Tamar Pitch, Carmine Ventimiglia

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Milà (Itàlia)
Editorial: FrancoAngeli
Temes abordats: Dret a la seguretat.
Cos i dret: legislació i jurisprudència a l'Amèrica llatina.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Amèrica llatina
Editorial: Themis
Temes abordats: Drets sexuals, reproductius i al propi cos.
Mainstreaming. Enfoque integrado de género. Manual de aplicación en proyectos de empleo.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Likadi Formación y Empleo
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
El delicte de violència habitual a l'àmbit domèstic: anàlisi teòric i jurisprudencial.
Grup/Autor/a: M. Olmedo Cardenete

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Atelier
Temes abordats: Violència domèstica.
Mujeres gitanas y sistema penal.
Grup/Autor/a: Equipo Barañí

Any de publicació: 2001
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Meytel
Temes abordats: Dones gitanes i sistema penal.
Beijing + 5: Una mirada a los derechos reproductivos.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproderechos.org

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for reproductive rights
Temes abordats: Drets reproductius.
La Iglesia Católica en las Naciones Unidas: un obstáculo para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 2008
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Drets sexuals i reproductius i l'església catòlica.
Restructurant el gènere i l'àmbit rural: revisió de la literatura d'algunes revistes espanyoles i europees.
Grup/Autor/a: Mireia Baylina y Mª Dolors García- Ramon
Link: http://www.ub.es/geoagr/111.PDF

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Universitat de Barcelona
Temes abordats: Àmbit rural amb perspectiva de gènere.
Igualtat davant la llei a Estats Units.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Estats Units
Editorial: Supreme Court of the United States.
Temes abordats: Discriminació per raó de gènere de les lleis d'estrangeria.
El proceso especial de filiación, paternidad y maternidad.
Grup/Autor/a: J.M. Ruíz Moreno

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: La Ley
Temes abordats: Processos especials de filiació, paternitat i maternitat.
Mujer y discapacidad. Buenas prácticas.
Grup/Autor/a: M. Carme Rius i altres

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: IMSERSO
Temes abordats: Dones no estàndards.
Los desafíos de la Familia Matrimonial (Estudio multidisciplinar en Derecho de Familia).
Grup/Autor/a: Ana Rubio Castro (ed.)

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Sevilla
Editorial: Instituto Andaluz de la Mujer
Temes abordats: Aproximació crítica al dret de família des de postulats feministes.
Mujeres estructuralmente viajeras estereotipos y estrategias.
Grup/Autor/a: Dolores Juliano

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Papers, 60
Temes abordats: Dona i migració.
Descripció: Aquest text és la transcripció, a tall de discurs vertebrat, de l'entrevista realitzada a l'antropòloga Dolores Juliano (Universitat de Barcelona. Departament d'Antropologia) sobre els temes més rellevants dels diversos articles que constitueixen aquest monogràfic. L'entrevista va ser realitzada per Kàtia Lurbe (Universitat Autònoma de Barcelona. Universitat de Wanwick) el 23 de setembre de 1999.
Más allá del "techo de cristal". Diversidad de género.
Grup/Autor/a: Ester Barbera, Amparo Ramos, Maite Sarrió,C.Candel
Link: http://www.mtas.es/publica/revista/numeros/40/Estudios03.pdf

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Temes abordats: Treball, igualtat en la promoció, no discriminació.
Marruecos a través de sus mujeres.
Grup/Autor/a: Fatima Mernissi

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones del Oriente y del Mediterráneo
Temes abordats: La condició social de la dona marroquina.
La individualización de los derechos fiscales y sociales en España: un modelo alternativo.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Instituto de la Mujer
Temes abordats: Drets fiscals i socials.
Sicurezza e diferenza di genere: Bologna, Piacenza e Ravenna a confronto.
Grup/Autor/a: T. Pitch

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Itàlia
Temes abordats: Dret a la seguretat i diferència de gènere.
Descripció: A: Quaderni di Cittàsicure, núm. 19.
Legislació sobre violència als Estats membres de la Comissió interamericana de dones (OEA).
Grup/Autor/a: Comisión Interamericana de Mujeres
Link: http://www.oas.org/cim/Spanish/LeyesdeViolencia.htm

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Estats membres de l'OEA.
Temes abordats: Legislació sobre violència.
Género e historia: mujeres en el cambio sociocultural europeo, de 1780 a 1920.
Grup/Autor/a: Barbara Caine, Glenda Sluga
Link: http://www.dt.gob.cl/documentacion/1612/article-60387.html

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Narcea
Temes abordats: El paper que ha tingut el gènere en la història d'Europa des de la Revolució Francesa fins al final de la Primera Guerra Mundial.
Simposio Internacional sobre prostitución y tráfico de mujeres con finalidad de explotación sexual.
Grup/Autor/a: AAVV

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Actas del Simposio Internacional de Madrid, Dirección General de la Mujer.
Temes abordats: Prostitució i tràfic de dones.
En primera persona: las prostitutas, el nuevo sujeto de la prostitución.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CCOO
Temes abordats: Drets de les dones que exerceixen la prostitució.
Descripció: A: "Unidad y diversidad. Un debate sobre la identidad de género. Materiales para reflexión". Secretaría de la Mujer de la Federación de Enseñanza de CCOO, 2000.
Biología del conocer, biología del amor.
Grup/Autor/a: Humberto Marturana

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dret a una vida lliure de violència.
Descripció: Conferència del Dr. Humberto Marturana Romesin a la inauguració de les "Jornades de l'amor en la teràpia", Barcelona, 17 de novembre del 2000.
Asociación gitana de mujeres Drom Kotar Mestipen.
Grup/Autor/a: Drom Kotar Mestipen
Link: http://www.dromkotar.org/

Any de publicació: 2000
Lloc de publicació: Espanya
Temes abordats: Dones gitanes.
Descripció: IV Jornades estatals "Comunitat gitana: des de la igualtat conquistem drets". Madrid 16 i 17 de novembre de 2000.
Emociones y lenguaje en educación y política.
Grup/Autor/a: Humberto Maturana

Any de publicació:
Lloc de publicació: Santiago de Xile
Editorial: Colección HACHETTE/COMUNICACIÓN CED
Temes abordats: Educació i llenguatge no sexista.
Protocol facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació vers la dona.
Grup/Autor/a: Oficina de l'Alt Comissionat pels Drets Humans
Link: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/opt_cedaw_sp.htm

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Nacions Unides
Temes abordats: No discriminació.
CIPD+5 : Beneficios para las mujeres a pesar de la oposición.
Grup/Autor/a: AAVV
Link: http://www.reproductiverights.org

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Mundial
Editorial: Center for Reproductive Rights
Temes abordats: Estratègies específiques per abordar els problemes de salut reproductiva i sexual dels i les adolescents.
Descripció: En aquest document informatiu s'analitza la revisió dels cinc anys transcorreguts a partir de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD)
La igualdad social y política y sus relaciones con la libertad.
Grup/Autor/a: Concepción Arenal
Link: http://www.cervantesvirtual.com/FichaObra.html?Ref=1770

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Biblioteca virtual Miguel de Cervantes
Temes abordats: Igualtat davant la llei.
In/sicurezza e paura della criminalità. Le interpretazioni dell'in/sicurezza femminile nel debattito internazionale.
Grup/Autor/a: G. Creazzo

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Itàlia
Temes abordats: Dret a la seguretat.
Descripció: A: Polis XIII, 2.
Articulación formal, control empresarial y consecuencias disciplinarias de la ausencia del trabajador por enfermedad, accidente o maternidad.
Grup/Autor/a: Carolina Gala

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Aranzadi
Temes abordats: Conseqüències disciplinàries per l'absència del treballador per malaltia, accident o maternitat.
Descripció: A: Aranzadi social (Estudios doctrinales), núm. 5, 1999.
El sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Aspectos institucionales y procesales.
Grup/Autor/a: Héctor Faúdez Ledesma
Link: http://www.iidh.ed.cr/

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: San José, Costa Rica
Editorial: Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH)
Temes abordats: El sistema interamericà de protecció dels drets humans.
Emprendiendo en femenino.
Grup/Autor/a: Nuria Chinchilla, Pilar García, Anna Mercadé

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Gestión 2000
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Reclusas con hijos en la cárcel. La punta del iceberg de la "sinrazón" penitenciaria.
Grup/Autor/a: Maria Naredo

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Mª Jesús Bosch
Temes abordats: Dones preses amb fills a la presó.
Descripció: A: Iñaki Rivera, La cárcel en España al final del milenio, Ed. Mª Jesús Bosch, Barcelona.
Declaració Mundial de IULA sobre les dones al govern local.
Grup/Autor/a: Comitè Mundial de la Unió Internacional d' Autoritats Locals (IULA); Associació mundial de governs locals.

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Harare, Zimbawe
Temes abordats: Drets de les dones al govern local.
El lenguaje, más que palabras. Propuestas para un uso no sexista del lenguaje.
Grup/Autor/a: Emakunde
Link: http://www.emakunde.es/indice_c.htm

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Euskadi
Temes abordats: Llenguatge no sexista.
Agresión sobre la mujer: maltrato, violación y acoso. Entre la realidad social y el mito cultural.
Grup/Autor/a: Miguel Lorente Acosta, J.A. Lorente Acosta

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Comares
Temes abordats: Violència sobre les dones. Mites i realitat.
¿Son los empresarios agentes de cambio institucional? Reflexiones a partir del caso chileno.
Grup/Autor/a: Cecilia Montero
Link: http://www.iigov.org/index.drt

Any de publicació: 1999
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Institut Internacional de Governabilitat de Catalunya
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Descripció: A: Instituciones y desarrollo, núm.4, 1998.
Violenza contro le donne. I dati delle Case antiviolenza dell'Emilia Romagna.
Grup/Autor/a: G. Creazzo

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Itàlia
Temes abordats: Violència contra les dones i dret a la seguretat.
Descripció: A: La sicurezza in Emilia Romagna. Seconda parte. Sicurezza e differenza di genere, Quaderni di Cittàsicure 4.
On the Road. Manuale di intervento sociale nella prostituzione di strada.
Grup/Autor/a: Marco Bufo, Annalia Savini, Vincenzo Castelli (Coord.)

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Capodarco di Fermo (AP)
Editorial: Comunità Edizioni
Temes abordats: Drets de les dones que exerceixen la prostitució.
Las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal: imágenes culturales y discurso jurídico.
Grup/Autor/a: Adela Asúa Batarrita

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Vitoria-Gasteiz
Editorial: Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer
Temes abordats: Agressions sexuals.
Descripció: A: Análisis del Código Penal desde la perspectiva de género, Emakunde/Instituto Vasco de la Mujer, Vitoria-Gasteiz, 1998.
Sexualidad y sexismo.
Grup/Autor/a: Josep Vicent Marques, Raquel Osborne

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Fundación Universidad-Empresa
Temes abordats: Sexualitat i sexisme.
El derecho a la pensión de viudedad en los casos de nulidad, separación y divorcio: la nueva recaptación del artículo 174 de la Ley General de la Seguridad Social.
Grup/Autor/a: Carolina Gala

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Espanya
Editorial: Aranzadi
Temes abordats: El dret a la pensió de viudetat en els casos de nul.litat, separació i divorci.
Descripció: A: Aranzadi social (Estudios doctrinales), núm. 5, 1998.
La igualdad y el movimiento de mujeres: propuestas y metodología para el estudio del género.
Grup/Autor/a: Encarna Bodelón

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Barcelona
Temes abordats: Dones i igualtat.
Descripció: Working Paper nº 148.
Empresàries de Catalunya.
Grup/Autor/a: Àngel Font

Any de publicació: 1998
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Models Photo, S.L.
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Género, clase y etnia en los nuevos procesos de globalización.
Grup/Autor/a: V. Maquieira, M.J. Vara

Any de publicació: 1997
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid
Temes abordats: Gènere, classe, ètnia i globalització.
Tiempo de feminismo.
Grup/Autor/a: Celia Amorós

Any de publicació: 1997
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones Cátedra S.A.
Temes abordats: El paper que la Il.lustració i la Revolució Francesa han reservat a la dona. Idea emancipatòria de la condició femenina.
La selección de sexo: aspectos jurídicos y valoración crítica.
Grup/Autor/a: Francesca Puigpelat

Any de publicació: 1997
Lloc de publicació: Bilbao
Editorial: Revista de derecho y genoma humano
Temes abordats: La selecció de sexe. Aspectes jurídics.
Mujeres, trabajos y políticas sociales en España.
Grup/Autor/a: Cristina Carrasco

Any de publicació: 1997
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: DUODA. Revista d'Estudis Feministes núm. 14
Temes abordats: Situació socio-laboral de la dona.
Nacida de mujer. La maternidad como experiencia e institución.
Grup/Autor/a: Adrianne Rich

Any de publicació: 1996
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Cátedra, Instituto de la Mujer
Temes abordats: La maternitat, experiència i institució.
Figuras de madre.
Grup/Autor/a: Silvia Tubert

Any de publicació: 1996
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Cátedra, Universitat de València, Instituto de la Mujer
Temes abordats: Dret a la maternitat.
Vida política y diferencia de grupo: una crítica del ideal de ciudadanía universal.
Grup/Autor/a: Iris Marion Young

Any de publicació: 1996
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Ediciones Paidós Ibérica
Temes abordats: Participació política i perspectiva de gènere.
Descripció: A: Perspectivas feministas en teoría política, Iris Marion Young, Ediciones Paidós Ibérica, 1996.
Análisis de la eficacia y adecuación de la política penitenciaria a las necesidades y demandas de las mujeres presas.
Grup/Autor/a: Mª Jesús Miranda, Rosemary Barberet

Any de publicació: 1996
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Universidad Complutense de Madrid
Temes abordats: Política penitenciària i dones preses.
Cuando el género se convirtió en sexo.
Grup/Autor/a: Alda Facio
Link: http://www.fempress.cl

Any de publicació: 1995
Lloc de publicació:
Editorial: Fempress
Temes abordats: Diferències entre sexe i gènere.
Women, crime and fear.
Grup/Autor/a: E. Stanko

Any de publicació: 1995
Lloc de publicació: Philadelphia
Editorial: The American Academy of Political and Social Science
Temes abordats: Dones i dret a la seguretat.
Descripció: A: The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 539, Philadelphia.
Sexe, gènere, sexualitat. La pertinença d'un enfocament constructivista.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne
Link: http://www.raco.cat/index.php/Papers/article/viewFile/25262/58545

Any de publicació: 1995
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Col.lecció Papers, 45
Temes abordats: Sexe, gènere i sexualitat.
Descripció: "El gènere" és una categoria socialment construïda i afecta a la situació de subordinació femenina. Si la sexualitat no respon a res essencial ni natural sinó que és històrica, cultural i socialment construïda, i si a més l'analitzem en un context de dominació/subordinació, la conseqüència serà que podem canviar aquestes pautes, entre altres factors, amb investigació rigorosa .
Les noves emprenedores.
Grup/Autor/a: Anna Mercadé

Any de publicació: 1995
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre tècnic de la dona
Temes abordats: Dones empresàries i emprenedores.
Descripció: A: Quaderns del Centre Tècnic de la Dona, núm.1.
El vacío de la maternidad: madre no hay más que ninguna.
Grup/Autor/a: Victoria Sau

Any de publicació: 2004
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Icaria
Temes abordats: Dret a la maternitat.
Ordinari Fear: Women, Violence and Personal Safety.
Grup/Autor/a: E. Stanko

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: California
Editorial: Sage Publications
Temes abordats: Dona, violència i seguretat.
Descripció: A: P. B. Burt, E. G. Moran, Violence against Women. The Bloody Footprints, Sage, Newbury Park.
Els captiveris de les dones: mares esposes, monges, putes, preses i boges.
Grup/Autor/a: Marcela Lagarde

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Mèxic
Editorial: Universidad Nacional Autónoma de Méjico.
Temes abordats: Els rols estigmatitzats de les dones.
Diritto sessuato?
Grup/Autor/a: AA. VV.

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Itàlia
Editorial: FrancoAngeli
Temes abordats: Dret a la seguretat.
Descripció: A: Democrazia e Diritto, n.2, número monogràfic.
Bisogni di sicurezza, prevenzione e generi.
Grup/Autor/a: T. Pitch

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Itàlia
Temes abordats: Dret a la seguretat i gènere.
Descripció: A: Sicurezza e territorio, suppl. al núm. 2.
Sentirsi sicure, sentirsi sicure.
Grup/Autor/a: T. Pitch

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Itàlia
Temes abordats: Dret a la seguretat.
Descripció: A: Sicurezza e territorio, supl. Al núm. 13.
La construcción sexual de la realidad.
Grup/Autor/a: Raquel Osborne

Any de publicació: 1993
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones Cátedra, S.A.
Temes abordats: Les insuficiències sexistes de la revolució sexual, la visibilitat de les agressions sexuals contra les dones, la pèrdua de l'hegemonia de la família tradicional, la recerca de noves formes de viure i entendre la sexualitat.
Maternidad y políticas de género.
Grup/Autor/a: Bock, Gisela; Thane, Pat (ed.)

Any de publicació: 1991
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Ediciones Cátedra
Temes abordats: Maternitat i polítiques de gènere.
El feminismo de la diferencia: los argumentos de una igualdad compleja.
Grup/Autor/a: Ana Rubio Castro

Any de publicació: 1990
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), núm. 70
Temes abordats: Igualtat complexa.
Everday Violence.
Grup/Autor/a: E. Stanko

Any de publicació: 1990
Lloc de publicació: Londres
Editorial: Pandora Press
Temes abordats: Violència de gènere i dret a la seguretat.
Violencia contra las mujeres y pactos patriarcales.
Grup/Autor/a: Celia Amorós

Any de publicació: 1990
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Pablo Iglesias
Temes abordats: Violència contra les dones. Patriarcat.
Descripció: A: V. Maqueira, S.Sánchez (comp). Violencia y sociedad patriarcal, Editorial Pablo Iglesias, Madrid.
Condemna o privilegi?
Grup/Autor/a: Esther Giménez Salinas

Any de publicació: 1989
Lloc de publicació: País Basc
Editorial: Instituto Vasco de Criminologia
Temes abordats: Criminologia i dret penal.
Descripció: A: Varis autors, Criminologia i Dret Penal al servei de la persona, Institut Basc de Criminologia, Donosti.
Mary Wollstonecraft: un caso de feminismo Ilustrado.
Grup/Autor/a: Maria Cobo Bedía

Any de publicació: 1989
Lloc de publicació: Madrid
Editorial: Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, nº 48
Temes abordats: Feminisme il.lustrat.
Influència del medi penitenciari sobre el desenvolupament psicològic de l’infant.
Grup/Autor/a: Esther Giménez Salinas

Any de publicació: 1988
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Centre d’Estudis i Formació. Departament de Justicia, Generalitat de Catalunya.
Temes abordats: Medi penitenciari i desenvolupament psicològic de l'infant.
Qualitat de vida al centre penitenciari de dones de Wad-Ras de Barcelona.
Grup/Autor/a: Mª Teresa Pi-Sunyer, Núria Vendrell

Any de publicació: 1988
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Institut Català de les Dones
Temes abordats: Qualitat de vida de les dones al centre penitenciari de Wad-Ras.
Soren Kierkegaard o la subjectividad del caballero.
Grup/Autor/a: Celia Amorós

Any de publicació: 1987
Lloc de publicació: Barcelona
Editorial: Anthropos, Editorial del hombre
Temes abordats:
Women, Crime and Criminology.
Grup/Autor/a: Carol Smart

Any de publicació: 1976
Lloc de publicació: Londres
Editorial: Routledge and Kega