instruments internacionals Nacions Unides      http://www.un.org/womenwatch

ENTITATS DE LES NACIONS UNIDES INSTRUMENTS INTERNACIONALS I TRACTATS CONFERÈNCIES, MEETINGS I ESDEVENIMENTS DE LES NACIONS UNIDES