instruments internacionals
Unió Europea
     http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality/index_en.html


ORGANISMES LEGISLACIÓ JURISPRUDÈNCIA